Onderzoek

Energy

Brandstoffen, zonne-energie, fusie, gebouwde omgeving. Naar een wereld die duurzaam in haar eigen energie kan voorzien.

Smart Mobility

Geen files, ongevallen en luchtvervuiling meer. Naar een wereld met slimmer, veiliger en energiezuiniger vervoer.

Opening Academisch Jaar
  • 1 september 2014

Opening van het collegejaar 2014-1015


Intreerede prof.dr.ir. Geert Verbong
  • 5 september 2014

Prof. Geert Verbong is per 1 juni 2013 benoemd tot hoogleraar 'System Innovations and Sustainability Transitions' aan de faculteit Industrial Engineering &...


Holirun
  • 13 september 2014
Intreerede prof. Vadim Banine
  • 19 september 2014
Health

Smart environment, smart diagnosis, smart intervention. Naar een gezondheidszorg waarin de patiënt centraal staat.

Facultaire programma's

Onze faculteiten bieden inspirerende onderzoeks- programma's
Plan universiteiten Tilburg en Eindhoven voor gezamenlijke Graduate School in ‘s-Hertogenbosch
  • 1 september 2014

Drie nieuwe masterstudies in monumentaal Klooster Mariënburg


Eindhovense onderzoekers ontwikkelen techniek om gevaarlijke verwijding van buikslagader te voorspellen
  • 1 september 2014

TU/e en Catharina Ziekenhuis starten groot onderzoek om terugkeerfrequentie én aantal patiënten met ruptuur tussen controles te laten dalen.


VSNU-voorzitter Karl Dittrich op TU/e bij opening academisch jaar
  • 28 augustus 2014
Kunstmatig virus ontwikkeld om nieuwe generaties medicijnen af te leveren
  • 25 augustus 2014