Onderzoek

Energy

Brandstoffen, zonne-energie, fusie, gebouwde omgeving. Naar een wereld die duurzaam in haar eigen energie kan voorzien.

Smart Mobility

Geen files, ongevallen en luchtvervuiling meer. Naar een wereld met slimmer, veiliger en energiezuiniger vervoer.

Symposium 'Nuclear Fusion Energy'
  • 30 oktober 2014

Symposium Nuclear Fusion Energy: Physicist’s Dream, Engineer’s Nightmare?


Afscheidscollege prof.dr.ir. Bert Brouwers
  • 31 oktober 2014

Prof. Bert Brouwers is in 1998 benoemd tot voltijds professor Process Technology bij de faculteit Werktuigbouwkunde. Op vrijdag 31 oktober 2014 houdt hij zijn...


Smart Mobility Research Meet
  • 5 november 2014
Holstlezing en Symposium
  • 13 november 2014
Health

Smart environment, smart diagnosis, smart intervention. Naar een gezondheidszorg waarin de patiënt centraal staat.

Facultaire programma's

Onze faculteiten bieden inspirerende onderzoeks- programma's
Cum laude voor omzetting afval in energie
  • 16 oktober 2014

Maria Fernanda Neira D’Angelo is cum laude gepromoveerd op onderzoek waarin ze een microreactor ontwikkelde om organisch afval om te zetten in energie.


TU Eindhoven krijgt nieuwe windtunnel
  • 16 oktober 2014

De TU/e bouwt een nieuwe windtunnelfaciliteit. De realisatie wordt naar verwachting in oktober 2015 afgerond.


Design volgens technici: 3D geprint eten, slimme kleding en een zorgrobot
  • 14 oktober 2014
Wave: in één oogopslag het verhaal van de wedstrijd
  • 13 oktober 2014