logo-print

Onderzoek

Onderzoeksbeoordelingen

De Technische Universiteit Eindhoven hecht grote waarde aan een goede kwaliteitstoets van het onderzoek. Daarom laten we externe vakdeskundigen periodiek al het onderzoek dat plaatsvindt op de TU/e beoordelen.

Standard Evaluation Protocol

De beoordeling gebeurt op basis van het Standard Evaluation Protocol for Public Research Organisations (SEP). Dit protocol is door KNAW, NWO en de Nederlandse universiteiten opgesteld en wordt gebruikt bij alle onderzoeksevaluaties die onder hun verantwoordelijkheid plaatsvinden. Het in 2003 opgezette SEP-protocol is in 2009 aangescherpt. (zie SEP 2009-2015).

Gezamenlijke beoordelingen

De TU/e streeft ernaar om zoveel mogelijk met andere universiteiten op te trekken om onderzoek op hetzelfde vakgebied gelijktijdig te laten beoordelen. Wanneer een gezamenlijke beoordeling niet mogelijk is, wordt een onderzoeksgroep apart beoordeeld.

Onderzoeksbeoordelingen 2003 - 2011

Zie onderstaand overzicht voor een uitgebreid overzicht van onderzoeksbeoordelingen of bekijk de meest recente visitatiescores.

Faculteit

 Review periode

Mechanical Engineering

2001-2006

Chemistry and Chemical Engineering

2001-2007

Applied Physics

2001-2009

Informatics

2002-2008

Applied Mathematics

2003-2008

Biomedical Engineering

2003-2008

Industrial Design

2003-2008

Built Environment

2003-2009

Industrial Engineering & Innovation Sciences

2003-2009

Electrical Engineering

2005-2010