logo-print

Over de universiteit

Integriteit

De TU/e koestert een aantal kernwaarden. Voor de wetenschappelijke staf staan wetenschappelijke onafhankelijkheid en integriteit hoog in het vaandel. Ook op zakelijk gebied hecht de TU/e aan transparantie en integriteit. We vinden het als organisatie belangrijk dat medewerkers en studenten op zowel onderzoeks-, valorisatie- als onderwijsgebied integer handelen. Dat is geen vanzelfsprekendheid en moet actief worden bevorderd. Daarom committeren we ons als TU/e aan regels en gedragscodes die richting geven aan het werken en studeren op onze universiteit.

Gedragscodes en regelingen

Met onderstaande landelijk afgesproken gedragscodes en TU/e-regelingen borgen we onze kernwaarden en hoe we met elkaar omgaan op zowel onderwijs- als onderzoeksgebied binnen onze universiteit.

Dat zijn o.a. gedragscodes en regelingen op het gebied van:

Vertrouwenspersonen

Op de drie hierboven genoemde gebieden zijn vertrouwenspersonen actief. Zij zijn aanspreekpunt voor medewerkers en studenten van de TU/e, die te maken hebben met (vermoedens van) een misstand, ongewenst gedrag of een conflict, en kunnen helpen bij het komen tot een oplossing of het indienen van een formele klacht.

Daarnaast zijn er nog onderstaande gedragscodes en TU/e-regelingen: