logo-print

Over de universiteit

De compacte campus

Campus 2020

Fotograaf: Bart van Overbeeke

In 2006 heeft de TU/e het huisvestingsplan Campus 2020 opgesteld. Een omvangrijk vernieuwingsplan voor het realiseren van een compacte campus voor eigen gebruik van de TU/e. Het plan bouwt voort op de bijzondere cultuurhistorische kwaliteiten die de gebouwen van oorsprong hebben meegekregen. 

Campus van de toekomst

Fotograaf: Bart van Overbeeke

Campus 2020 staat voor een campus, waarin alle faculteiten en studenten- voorzieningen geconcentreerd liggen aan een langgerekte, autovrije, groene loper. Een levendig gebied, waar het ook na vijven goed toeven is en bruist van activiteiten. Campus 2020 is een aantrekkelijke werk- en leeromgeving, waar wetenschappers van allerlei disciplines en studenten uit binnen- en buitenland elkaar ongedwongen kunnen ontmoeten.

Flexibel gebruik van laboratoria en ruimten

Fotograaf: Norbert van Onna

De compacte campus wordt een plek waar de grens tussen wetenschap en bedrijfsleven vervaagt door het gemeenschappelijk en flexibel gebruik van laboratoria, ruimten en gebouwen. Dankzij efficiënter gebruik en het delen van de ruimte worden overbodige gebouwen afgestoten. Ook voorziet de compacte campus in de groeiende behoefte aan kleine studie- en lesruimtes, die flexibele inzetbaar zijn.

Kwaliteitsimpuls

Fotograaf: Bart van Overbeeke

De plannen betekenen een forse kwaliteitsimpuls voor de huisvesting van de faculteiten. Dat vergt grote investeringen, maar door de ruimte efficiënt te gebruiken, wordt het oppervlak van het totale gebouwencomplex kleiner. Hierdoor kunnen de huisvestingskosten in de toekomst gelijk blijven.

Reageren / Contact

DH Secretariaat
T:
040-2472775
E:
DHSecretariaat@tue.nl