TU/e Docenten en decanendag

Keynote spreker Liselotte Graas, Chief Strategy & Growth at Wefabricate

 

Tijd 

Onderwerp 

Toelichting 

09.30-10.00 

Inloop / ontvangst 

 

10.00-10.15 

Opening door Ines Lopez Arteaga, Dean Bachelor College

Onze rol in de regio Brainport, vernieuwing van Bachelor College en oprichting van Onderwijsnetwerk in de regio Zuid. 

10.15-10.30 

Toelichting programma + aanbod VO 

Onze voorlichting- en aansluitingsactiviteiten voor leerlingen

10.30- 

11.15  

 

Keynote ‘Beyond the algorithms’ door Liselotte Graas, Chief Strategy & Growth at Wefabricate

Liselotte gaat met sprekende voorbeelden in op hetgeen wat een technische studie aan de TU/e haar gebracht heeft, voorbij alle technische skills waar je in eerste instantie aan zou denken. Ondernemerschap (in de brede zin van het woord), innovatie mindset en processen, besluitvorming in groepen, het volgen van je passie, het kunnen begrijpen van de technische context in commerciële functies, kennismaken met de industrie, etc. Ze vertelt waarom ze denkt dat een studie aan de TU/e een fantastische match zou zijn met de karakteristieken die horen bij Gen-Z.  

11.30-12.15 

Keuzeronde 1  

 

Challenge based onderwijsinnovatie

In de lerarenopleiding van de TU/e vinden we het belangrijk om aankomend bètadocenten voor te bereiden op het mee vorm geven aan innovaties binnen scholen. Binnen het vak Educational Design Research (EDR) werken masterstudenten van de ESoE aan challenges ingebracht door vo-scholen. Een van de huidige projecten is het vorm geven van een leerlijn onderzoeksvaardigheden. Hierin wordt samengewerkt met het Lorentz Casimir Lyceum. In deze sessie zullen er naast aandacht voor de manier van werken bij EDR ook conclusies uit het literatuuronderzoek gedeeld worden en de ideeën voor de geplande interventie.

 

Best practices project onderwijs  

Samen met diverse scholen en in samenwerking met de TU/e en Brainport zijn we aan de slag met duurzaamheidsonderwijs in het VO. Waar vind dat een plek in de school? Samen met jullie denken we na over leerdoelen en een whole school approach.

 

Aan de slag met challenge-based learning

Om de uitdaging van challenge-based learning zelf te ervaren gaan we aan de slag met het ontwerpen van een CBL-opdracht die op de eigen school zou kunnen worden uitgevoerd.

We bespreken welke vakinhoud en vaardigheden aan bod kunnen komen en hoe je dit vakoverstijgend kan organiseren.

12.30-13.15 

Lunchpauze 

 

13.30-14.15 

Keuzeronde 2 

 

Mini CBL workshop – Drone Route Programmeren 

Ervaar in deze versnelde CBL workshop zélf hoe je met je team een drone route programmeert in Python, test dit met een echte drone, optimaliseer de route met een zoekalgoritme, en leer wat over de ethiek die bij het gebruik van drones komt kijken.

Je hoeft voor deze workshop geen voorkennis te hebben.

 

Mini CBL workshop – Design een smart system voor een duurzaam huis 

In deze versnelde CBL workshop ervaar je zélf hoe je met je team een slimme meter kunt ontwerpen voor een duurzaam huis. Design een zo gebruiksvriendelijk en informatief GUI (Graphical User Interface) en ontwikkel een zo goed mogelijke code om een kwalitatieve dataset te verzamelen.

Je hoeft voor deze workshop geen voorkennis te hebben.

14.15-15.15

Campus Tour  

Een rondleiding over onze campus, Innovation Space en enkele hightech laboratoria.

1515-16.00 

Afsluiting en borrel