ECTS points
120
Education type
Master program
Duration
Two years
Language
English
Degree
Master of Science (MSc)

Save the date: On Saturday, December 16th, there will be an online open day for all Bachelor's and Master's programs at the TU/e. Create a MyStart account, and you will receive an invitation automatically once the registration is open.

Industrial Design master’s degree program

Are you looking to make a difference in the world with your creative technological solutions? When you enroll in our Industrial Design master’s degree program, you will be empowered to achieve real change. You will look beyond the traditional considerations of form and function to integrate emerging technologies, data processing and interaction design.

You can choose to translate new technologies into useful everyday products and systems, or to focus on innovating on a community level, aimed at solving major societal issues.

Self-directed education

Ever since its start in 2001, the Industrial Design department has used a unique, self-directed, competence-focused educational approach. From your first day, you will be encouraged to develop your own vision and professional identity as a designer. The master’s degree program only has two mandatory courses; you can choose rest of the program based on your vision and ambitions. Read more about the course structure.

This educational approach results in unique, driven designers, entrepreneurs and researchers. Our alumni stand out because of their pro-active, hands-on attitude, where prototyping is an essential part of the design and research process. Read more about your opportunities after graduation.

Intensive coaching

During your studies, you will be supported by a range of professionals: designers, researchers, project coaches, mentors, teachers and experts from the field. They will inspire you to look further, think more critically and develop in the direction that suits you. You will often do projects in collaboration with an external commissioning client. Read more about what makes Industrial Design in Eindhoven so special!

 

ECTS points
120
Education type
Master program
Duration
Two years
Language
English
Degree
Master of Science (MSc)

Wil jij met jouw creatieve, technische oplossingen een verschil maken in de wereld? Als je kiest voor de master Industrial Design, word je opgeleid om echte verandering te bereiken. Je kijkt verder dan de traditionele grenzen van vorm en functie – en integreert innovatieve technologieën, dataverwerking, gebruikerservaring en interactieontwerp.

Je kunt ervoor kiezen om nieuwe technologieën te vertalen naar zinvolle producten en systemen voor alledag óf je richten op het ontwerpen van innovaties op niveau van een gemeenschap, uiteindelijk gericht op het aanpakken van grootschalige maatschappelijke kwesties. 

ZELFGESTUURD ONDERWIJS

Al sinds de oprichting in 2001 werkt de faculteit Industrial Design met een uniek zelfgestuurd en competentiegericht onderwijsmodel. Vanaf de eerste dag word je gestimuleerd om je eigen visie en professionele identiteit als ontwerper te ontwikkelen. Er zijn slechts twee verplichte vakken, je verdere studieprogramma stel je zelf samen op basis van jouw visie en ambities. Ontwerpprojecten vormen de ruggengraat van het studieprogramma. Lees hier meer over de studieopbouw

Dit onderwijsmodel levert unieke, initiatiefrijke ontwerpers, entrepreneurs en onderzoekers op. Onze alumni onderscheiden zich door hun proactieve, ‘hands-on’ houding, waarbij het maken van prototypes is een essentieel onderdeel vormt van het ontwerp- en onderzoeksproces. Lees hier meer over de mogelijkheden na je master

INTENSIEVE COACHING

Tijdens je studie word je begeleid door een diversiteit aan professionals; ontwerpers, onderzoekers, project coaches, mentoren, docenten en experts uit de praktijk. Zij inspireren jou om verder te kijken, kritisch te denken en je te ontwikkelen in de richting die bij je past. Je projecten doe je vaak in samenwerking met een externe opdrachtgever. Lees hier verder wat Industrial Design in Eindhoven bijzonder maakt!

Play video
Leonie Tenthof van Noorden

Ask a student

Do you have a question about the program or student life? Ask our students.

For questions about admission you can go to admission and enrollment

Admission and Enrollment

What program type do you want?

Where did you get your degree?

Which program are you interested in?

Contact

This program is NVAO-accredited. In the Netherlands, the NVAO assesses the internal quality assurance of universities and colleges and the quality of their programs.