BEP module Heritage and Space

We bouwen steeds vaker door op bestaande structuren. Herbestemmen, hergebruiken, herontwikkelen, uitbouwen, invullen, etc.  De waarden die we toekennen aan onderdelen van de bestaande omgeving spelen een grote rol in het bouwen in die omgeving.  De omgang met erfgoed is steeds vaker aan de orde in de bouw praktijk. In staat zijn cultuurhistorie mee te wegen in een integraal ontwerp en/of ruimtelijk advies wordt dus steeds belangrijker.

Omgang met erfgoed wordt deels vast gelegd in de wetgeving en het beleid rondom Rijks en gemeentelijke monumenten, beeldbepalende panden,  beschermde gebieden als dorps en stadsgezicht, waardevol cultuurlandschap en archeologie. Niet alleen nationaal maar ook internationaal. Behoud door ontwikkeling en een integrale aanpak staan daarbij voorop. Gemeenten zijn sinds de aanpassing van het Besluit ruimtelijke ordening in 2012 bijvoorbeeld verplicht erfgoed mee te wegen bij het opstellen van bestemmingsplannen. Deze integratie wordt in de toekomst nog verder doorgevoerd met de nieuwe Omgevingswet  (2018) en de nieuwe de Erfgoedwet (2016). Ook zien we een groeiende vraag naar cultuurhistorische waardestellingen en effect rapportages (MER - milieu effect rapportage, inclusief cultuurhistorische component).

Wat is erfgoed? En hoe ga je daar als ontwerper mee aan de slag? Waar moet je rekening mee houden, en hoe pak je dat aan? In deze module komen tal van praktische aspecten rondom het ontwerpen in een cultuurhistorische context in relatie tot de bredere context aan de orde, nationaal en internationaal. Daarmee gaat de ontwerper goed voorbereid de praktijk in. Ook voor stedenbouwkundigen biedt de module essentiële kennis.

Eindtermen
Deze cursus heeft betrekking op de eindtermen 3 (Initiatief/haalbaarheid), 7 en 9 (Voorontwerp) van de Regeling Beroepservaringsperiode: E3, E7 en E 9

Lesmateriaal n.t.b.

Toetsvorm  
Rapport (eigen project) en Mondeling (bijdrage aan discussie tijdens het laatste TU/e dagdeel).

Op basis van een actueel (evt. eigen) project wordt aan een ontwerpoplossing gewerkt, met argumentatie voor die oplossing binnen de gegeven context.