In/uitstroomprofiel

Downloads zijn rechts te vinden:

  • Het beroepsprofiel omschrijft het totale veld van de Klinische Informatica. 
  • De opleiding leidt op tot het uitstroomprofiel binnen dit veld, uitgaande van het instroomprofiel.