Digitaal Polidossier afdeling Radiotherapie

Roelant Visser, Isala Klinieken, Zwolle

Radiotherapieafdelingen kennen vaak een lange historie van automatisering, gegroeid vanuit de vele technische kennis die op deze afdelingen aanwezig is. En vanuit de beheersnoodzaak van de bestralingsplannen. Maar ook hier is er vaak nog veel papierwerk.

De radiotherapieafdeling van de Isala klinieken in Zwolle wilde hier een stap in maken: met de toenemende stroom patiënten is er behoefte aan efficiëntere processen en door de groeiende complexiteit van behandelingen is de interactie met andere afdelingen toegenomen (en zal alleen maar verder toenemen).

De opdracht was tot een ICT structuur te komen, waarbij de behandeling binnen de afdeling geheel digitaal gevolgd kan worden en tegelijk een goede link verzorgd wordt met de rest van het ziekenhuis (en in de toekomst naar andere ziekenhuizen in de regio). Een goede inventarisatie van de processen binnen de afdeling, de behoeftes van de artsen en andere klinische medewerkers en ook het toekomstbeeld van de automatisering binnen het gehele ziekenhuis (en regio) heeft geleid tot een oplossing die aan de eisen voldoet. Een tijd je eigen weg durven gaan bleek hierbij ook van belang: gedurende het project was nog lang niet iedereen overtuigd dat de goede route gekozen was, maar blijven wachten was ook geen optie. Aan het eind van de rit is een ieder tevreden.