Herinrichting van het NICU Medicatieproces

De Neonatale Intensive Care Unit (NICU) van het Máxima Medisch Centrum gaat op korte termijn een Patiënt Data Management Systeem (PDMS) aanschaffen. De wens is om alle zorgtaken uit te voeren met behulp van het PDMS, inclusief medicatie voorschrijven, bewaken, bereiden, toedienen, en monitoren. Dit project heeft als doel de herinrichting van dit medicatieproces, zodat het aansluit op de huidige informatiebehoefte, op het werken met het PDMS op de NICU, en tevens aansluit op de werkwijze van de apotheek.

Om tot een ontwerp voor de herinrichting van het medicatieproces te komen, is er een ontwerpproces doorlopen. Hierbij is een analyse uitgevoerd van de huidige situatie en zijn vervolgens functionele specificaties opgesteld voor de gewenste situatie. Deze functionele wensen zijn vertaald naar technische eisen in een Programma van Eisen (PvE).

Op basis van de analyse en het PvE zijn een aantal leveranciersonafhankelijke en leveranciersafhankelijke alternatieven voor de herinrichting van het proces opgeleverd. Een verdere analyse van deze alternatieven heeft tot een keuze geleid van zes leveranciersonafhankelijke alternatieven om te verwerken in de herinrichting.

Verder is er bijgedragen aan het PDMS selectietraject door middel van een risicoanalyse van leveranciersafhankelijke alternatieven. De voorkeur van de NICU gaat uit naar het PDMS van Philips, welke voldoet aan NICU-specifieke specificaties maar helaas een aantal knelpunten in het medicatieproces introduceert. Er is geen geautomatiseerde koppeling mogelijk tussen het informatiesysteem van Chipsoft en dat van Philips, dus er is een analyse uitgevoerd voor de alternatieven voor een handmatige koppeling.

Het leveranciersonafhankelijke aspect van het ontwerp voldoet voor ruim 90% aan de specificaties die van toepassing zijn. De functionaliteiten die het Philips PDMS (leveranciersafhankelijk) biedt, voldoen onvoldoende aan de specificaties van het medicatieproces.

Concluderend kan er worden vastgesteld dat er een uitgebreid ontwerp voor de herinrichting van het NICU medicatieproces is opgeleverd. Hierbij wordt voldaan aan de geïnventariseerde leveranciersonafhankelijke informatiebehoefte en er is rekening gehouden met de implementatie van het nieuwe PDMS. Het ontwerp is geschikt om de leveranciersdiscussie te voeden. Verder is het ontwerp geschikt voor de opvolgende ontwerpfasen: systeemontwerp (testen), implementatie (pilot), en verificatie & validatie.

De Neonatale Intensive Care Unit (NICU) van het Máxima Medisch Centrum gaat op korte termijn een Patiënt Data Management Systeem (PDMS) aanschaffen. De wens is om alle zorgtaken uit te voeren met behulp van het PDMS, inclusief medicatie voorschrijven, bewaken, bereiden, toedienen, en monitoren. Dit project heeft als doel de herinrichting van dit medicatieproces, zodat het aansluit op de huidige informatiebehoefte, op het werken met het PDMS op de NICU, en tevens aansluit op de werkwijze van de apotheek.

Om tot een ontwerp voor de herinrichting van het medicatieproces te komen, is er een ontwerpproces doorlopen. Hierbij is een analyse uitgevoerd van de huidige situatie en zijn vervolgens functionele specificaties opgesteld voor de gewenste situatie. Deze functionele wensen zijn vertaald naar technische eisen in een Programma van Eisen (PvE).

Op basis van de analyse en het PvE zijn een aantal leveranciersonafhankelijke en leveranciersafhankelijke alternatieven voor de herinrichting van het proces opgeleverd. Een verdere analyse van deze alternatieven heeft tot een keuze geleid van zes leveranciersonafhankelijke alternatieven om te verwerken in de herinrichting.

Verder is er bijgedragen aan het PDMS selectietraject door middel van een risicoanalyse van leveranciersafhankelijke alternatieven. De voorkeur van de NICU gaat uit naar het PDMS van Philips, welke voldoet aan NICU-specifieke specificaties maar helaas een aantal knelpunten in het medicatieproces introduceert. Er is geen geautomatiseerde koppeling mogelijk tussen het informatiesysteem van Chipsoft en dat van Philips, dus er is een analyse uitgevoerd voor de alternatieven voor een handmatige koppeling.

Het leveranciersonafhankelijke aspect van het ontwerp voldoet voor ruim 90% aan de specificaties die van toepassing zijn. De functionaliteiten die het Philips PDMS (leveranciersafhankelijk) biedt, voldoen onvoldoende aan de specificaties van het medicatieproces.

Concluderend kan er worden vastgesteld dat er een uitgebreid ontwerp voor de herinrichting van het NICU medicatieproces is opgeleverd. Hierbij wordt voldaan aan de geïnventariseerde leveranciersonafhankelijke informatiebehoefte en er is rekening gehouden met de implementatie van het nieuwe PDMS. Het ontwerp is geschikt om de leveranciersdiscussie te voeden. Verder is het ontwerp geschikt voor de opvolgende ontwerpfasen: systeemontwerp (testen), implementatie (pilot), en verificatie & validatie.