Het verpleegkundig EPD

Syreeta Jong-van den Hoogen, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht

In het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht is de vraag gesteld op welke manier de implementatie van het verpleegkundig deel van het EPD het beste uitgevoerd kan worden en aan welke randvoorwaarden voldaan moet zijn voordat overgegaan kan worden tot implementatie van het systeem. Hierbij is het uitgangspunt geweest om een experimentele aanpak te hanteren waarmee de visie d.m.v. een pilot in de praktijk getoetst zou worden. Gedurende het project werd duidelijk dat de uitdaging erin zat om de verschillende stakeholders voor te bereiden op en te enthousiasmeren over de komst van een verpleegkundig EPD. De gehanteerde aanpak, die een flexibele en meegaande karakter moest hebben om overeind te blijven in het sterk veranderlijk bestuurlijk veld van het EPD, heeft uiteindelijk de mate van succes van het project bepaald. Naast de harde projectresultaten als de visie op het verpleegkundig EPD, de business case en het programma van eisen, liggen er belangrijke resultaten op de zachte kant van de organisatie: betrokkenheid, enthousiasme en commitment van de zorgverleners voor gebruik van het verpleegkundig EPD.