Masterplan Trainen EPD

Het St. Antonius Ziekenhuis (SAZ) implementeert een elektronisch patiënten dossier (EPD). Deze implementatie wordt projectmatig aangepakt en kent een doorlooptijd van 18 maanden. Deze periode van 18 maanden resulteert in een livegang in “big bang” vorm. Van de ene op de andere dag werkt het ziekenhuis volledig met het nieuwe EPD en zijn er ruim 6000 medewerkers die hun werk met behulp van het EPD anders gaan uitvoeren.

Een goed doordacht trainingsprogramma draagt bij aan het uiteindelijke succes van deze implementatie. Met een gedegen aanpak, met ruimte voor verschillende manieren van leren, worden de diverse medewerkers van het ziekenhuis verleidt om te participeren in de training. In de training werken eindgebruikers aan kennis en vaardigheden, maar doen ze ook zelfvertrouwen op.

In het eindverslag is het ontwerp rondom eindgebruikerstraining en de weg daar naar toe beschreven staan. Onderwerpen als een visie, doelgroepenanalyse, uitgangspunten voor het ontwerpen van training, een blended leeromgeving, gamificatie, didactische werkvormen en kwaliteitsborging komen aan bod. Evenals de noodzaak voor een leermanagementsysteem en een fysieke campus.

Het resultaat van een eerste analytische fase is omschreven in het Masterplan Trainen EPD, wat als kapstok heeft gediend voor het uiteindelijk opgestelde Projectplan. Dit Projectplan wordt binnen het SAZ gebruikt om het deelproject trainen als onderdeel van het overall implementatie-project uit te voeren.

Het St. Antonius Ziekenhuis (SAZ) implementeert een elektronisch patiënten dossier (EPD). Deze implementatie wordt projectmatig aangepakt en kent een doorlooptijd van 18 maanden. Deze periode van 18 maanden resulteert in een livegang in “big bang” vorm. Van de ene op de andere dag werkt het ziekenhuis volledig met het nieuwe EPD en zijn er ruim 6000 medewerkers die hun werk met behulp van het EPD anders gaan uitvoeren.

Een goed doordacht trainingsprogramma draagt bij aan het uiteindelijke succes van deze implementatie. Met een gedegen aanpak, met ruimte voor verschillende manieren van leren, worden de diverse medewerkers van het ziekenhuis verleidt om te participeren in de training. In de training werken eindgebruikers aan kennis en vaardigheden, maar doen ze ook zelfvertrouwen op.

In het eindverslag is het ontwerp rondom eindgebruikerstraining en de weg daar naar toe beschreven staan. Onderwerpen als een visie, doelgroepenanalyse, uitgangspunten voor het ontwerpen van training, een blended leeromgeving, gamificatie, didactische werkvormen en kwaliteitsborging komen aan bod. Evenals de noodzaak voor een leermanagementsysteem en een fysieke campus.

Het resultaat van een eerste analytische fase is omschreven in het Masterplan Trainen EPD, wat als kapstok heeft gediend voor het uiteindelijk opgestelde Projectplan. Dit Projectplan wordt binnen het SAZ gebruikt om het deelproject trainen als onderdeel van het overall implementatie-project uit te voeren.