Opleiding tot Qualified Medical Engineer

Kader

Gedurende de ontwerpersopleiding Qualified Medical Engineer is aandacht voor de volgende drie hoofdblokken:

  • Ontwerpvaardigheden: van een klantwens, via specificatie, het afwegen van alternatieven komen tot een ontwerp van een (technologische) oplossing die aan de oorspronkelijke klantwensen voldoet.
  • Professionele vorming: leren werken in de (complexe) klinische omgeving
  • Kennis: het opdoen van relevante kennis voor het domein van de Qualified Medical Engineer

Het profiel is hier verder uitgewerkt.

Voor meer informatie over QME-CE (QME-opleiding, track Clinical Engineering) klik door naar hier.

Locatie

Vanaf het begin van de opleiding werken de Qualified Medical Engineers i.o. in een zorginstelling. Dit is essentieel omdat ze intensief moeten samenwerken met veel zorgprofessionals met verschillende achtergronden. Gemiddeld is dit 4 dagen per week.

Het onderwijsdeel wordt verzorgd door de School of Medical Physics and Engineering in Eindhoven (SMPE/e). Er wordt veel gewerkt aan de hand van opdrachten. Door het samen uitwerken van opdrachten en door het bespreken van elkaars projecten in de opleidingsziekenhuizen, leren de trainees ook veel van elkaar. Gemiddeld is dit 1 dag per week.

Het cursorische deel van de opleiding

Het cursorisch onderwijs omvat zo'n 800 uur studielast.

Docenten komen van de TU Eindhoven en uit het veld. Veel onderdelen van het curriculum worden afgerond middels opdrachten in de praktijk, waarbij de resultaten van deze opdrachten ook toegevoegde waarde voor de instelling hebben.

Kleinere projecten

Om de omgeving van de instelling en het veld van de Qualified Medical Engineer goed te leren kennen, doen de trainees een aantal kleinere projecten voordat ze beginnen aan hun grote ontwerpproject.

Het ontwerpproject

Een ontwerpproject is onderdeel van de opleiding. De belangrijkste eigenschappen van dit ontwerpproject zijn:

  • Een duidelijke klantvraag. Deze is opgesteld door de klant/opdrachtgever en wordt verder uitgewerkt door de trainee;
  • Een heldere specificatie. Deze wordt opgesteld door de trainee in samenspraak met de klant/opdrachtgever;
  • Een goede afweging van alternatieven;
  • Een uitgewerkt ontwerp;
  • Afhankelijk van de omvang van het voorgaande een implementatie of een implementatieplan.

Het ontwerpproject heeft een omvang van ongeveer één jaar werk.

Extern project

Een onderdeel van de opleiding is een project van ongeveer drie maanden buiten de opleidingsinstelling. Tijdens deze periode werkt de trainee in een andere omgeving aan een nieuw project. De trainee kan daarbij alle kennis en vaardigheden die hij/zij heeft opgedaan tijdens de opleiding, gebruiken om een opdracht in een nieuwe omgeving en binnen een beperkte tijd tot een goed einde te brengen. De trainee krijgt daarbij een goed idee van “waar hij staat”. Dit project kan plaats vinden in een (internationale) zorginstelling, maar ook een plaatsing in bijvoorbeeld de industrie behoort tot de mogelijkheden.