Informatie voor instellingen

Opleidingsplaatsen

We zijn altijd op zoek naar goede opleidingsplaatsen in zorginstellingen.  Deze kunnen ook worden geïnitieerd (mede) vanuit de medische industrie.

Verwacht u dat er voor een goede, jonge ingenieur binnen uw zorginstelling of klinische afdeling interessante technische (ontwerp)uitdagingen liggen, dan gaan wij graag met u in gesprek. Tijdens dit gesprek kunnen we de mogelijkheden verder uitdiepen en kijken hoe we uw organisatie kunnen ondersteunen met een QME i.o. en de kennis van de TU/e.

Wat levert het uw zorginstelling op?

  • Een oplossing voor uw vraag op het vlak van (informatie)technologie.
  • Een gemotiveerde trainee met een frisse blik en vernieuwende ideeën.
  • U draagt bij aan het opleiden van een getalenteerde professional.

Wat levert het de trainee op?

  • De mogelijkheid om kennis én praktijkervaring op te doen.
  • Een professioneel netwerk om ervaringen en kennis mee te delen.
  • De mogelijkheid om een flinke stap in de eigen ontwikkeling te maken.

Wat te verwachten

De Qualified Medical Engineer in opleiding wordt voor de duur van twee jaar voor 0.8 FTE aangesteld binnen de zorginstelling. De QME trainee is ook ongeveer deze hoeveelheid tijd aanwezig in de zorginstelling. Daar voert de QME trainee zijn ontwerpproject (met typisch een werklast van één jaar) en een aantal kleinere projecten uit.

Ook het onderwijs dat de QME trainee volgt is middels opdrachten sterk gekoppeld aan de zorginstelling. Hierdoor ontstaan ook hier vaak waardevolle analyses en voorstellen voor de zorginstelling.

Werving van kandidaten

Werving van kandidaten wordt door de opleiding georganiseerd. De vraag vanuit de instelling is daarbij leidend voor het profiel van de kandidaat. Uiteraard is ook de instelling betrokken bij het keuzeproces. De eindbeslissing of een kandidaat wordt aangesteld, ligt uiteindelijk bij de instelling.