QME-CE Call

Motivatie

Medische technologie is niet meer weg te denken uit de gezondheidszorg. Er worden steeds complexere technologieën toegepast en de patiëntenzorg wordt steeds afhankelijker van deze technologie. Voor zorginstellingen is het daarom van essentieel belang dat kwaliteitsborging van medische technologie op orde is en dat een systeem van risicomanagement geïmplementeerd wordt om instellingsbrede risico’s op dit gebied te blijven beheersen. Een aantal jaren geleden heeft de minister deze noodzaak al onder de aandacht gebracht middels het rapport ‘Medische Technologie at risk’ [1] en de NVZ NFU RN hebben het belang gezamenlijk onderstreept door het ondertekenen van het ‘Convenant veilige toepassing medische technologie in het ziekenhuis’ [2]. Bovenstaande ontwikkelingen zorgen voor een toenemende behoefte aan organisatiebreed functionerende procesverbeteraars, risicomanagers en coördinatoren op het gebied van medische technologie [3].

[1]Medische technologie at Risk, Expert groep medische technologie in opdracht ministerie VWS, 2011

[2]Convenant veilige toepassing medische technologie in het ziekenhuis, NVZ, NFU RN, 2011

[3]Taakprofiel coördinator medische technologie in het ziekenhuis, Instituut voor verantwoord medicijn gebruik in opdracht van ministerie VWS, 2012

Call

De School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e) verzorgt in samenwerking met de beroepsvereniging voor Biomedisch Technologen in de Zorg (BMTZ) [4] sinds 2014 een tweejarige post-master ontwerpersopleiding genaamd Qualified Medical Engineer, track Clinical Engineering (QME-CE). Deze postmasteropleiding is ontwikkeld voor academisch opgeleide biomedisch technologen (en soortgelijke professionals) en leidt hen op om hierboven genoemde functies van procesverbeteraar, risicomanager en/of coördinator op het gebied van medische technologie zelfstandig in te kunnen vullen.

SMPE/e is altijd bezig om voor de nieuwe jaargang (jaarlijks een gezamenlijke start op 1 februari) een nieuwe groep van zorginstellingen samen te stellen die belangstelling hebben om in deze opleiding te participeren.  Verdere informatie is te vinden in de documenten hiernaast.

[4]De Beroepsvereniging voor Biomedisch Technologen in de Zorg (BMTZ) verenigt academisch opgeleide Biomedisch Technologen en soortgelijke professionals die binnen ziekenhuizen werken als breed georiënteerde technisch specialisten en procesdeskundigen op het gebied van medische technologie.