ConCord

Alex Vernooij, LUMC, Leiden

PDF compacte omschrijving ontwerpprojecten Alex Vernooij 2016

Nomination TU/e Design Project Award 2017]​​​​​​

Bij pasgeborenen die geen ondersteuning nodig hebben tijdens de transitiefase wordt de navelstreng pas enige tijd na de geboorte doorgeknipt (afnavelen). De voordelen, zowel bij a terme pasgeboren als bij prematuren, daarvan zijn al jaren bekend en onderzocht (zie o.a. (Scherjon, 2008) ).

Wanneer duidelijk is dat de pasgeborene direct na de geboorte extra ondersteuning nodig heeft wordt er snel afgenaveld zodat de pasgeborene opgevangen kan worden op een opvangtafel. Deze kwetsbare groep pasgeborenen profiteert dus niet van het late afnavelen terwijl dit ook voor hen voordelen kan bieden (Scherjon, 2008) (Bhatt P. W., 2014). Belangrijk is dan: eerst lucht in de longen, een goede ademhaling en daarna pas afnavelen. Oftewel “Aeration,
Breathing, then Clamping” afgekort ABC-opvang. Dit gebeurt nog niet omdat er nog geen hulpmiddelen voorhanden zijn die de opvang mogelijk maken conform de reanimatierichtlijn (Nederlandse Reanimatie Raad) voordat er afgenaveld is.

Het doel van ons project is om “genavelde” opvang mogelijk te maken zonder concessies te doen aan de huidige kwaliteit van de opvang in het LUMC. Ook moet extra monitoring, die standaardzorg is in het LUMC, mogelijke blijven. Deze wordt toegepast zodat de opvang gestuurd wordt op de fysiologische parameters van de pasgeborene.

Het project is gestart met een haalbaarheidsonderzoek. Hieruit bleek dat het mogelijk moest zijn om een veilige opstelling te realiseren die de beoogde opvang aan de navelstreng mogelijk maakt. Daarna is gestart met het ontwerpen van een klinisch toepasbaar prototype van de nieuwe opvangtafel. Het eindontwerp is ontstaan door middel van een iteratief proces van testen met gebruikers, herontwerpen, bouwen en weer testen.

Nu, aan het einde van dit project hebben we:

  • Het gebruiksproces gedefinieerd (“Standard Operation Procedure”)
  • Een risicoanalyse op het proces gereed.
  • Het Programma van Eisen compleet
  • Een product gereed, met bijbehorende handleiding, die de ABC-opvang mogelijk maakt. Deze hebben
  • we de ConCord genoemd.
  • Een risicoanalyse op het product gereed

De naam ConCord is een samenvoeging die komt van het Spaans-Italiaans “Con” wat “met” betekend en het Engels-Latijn “Umbilical Cord” wat navelstreng betekend. Oftewel “ met navelstreng”.

In het LUMC wordt nu een klinische studie gestart om eerst de veiligheid en haalbaarheid van de toepassing
van de ConCord te toetsen. Vervolgens zal een onderzoek starten om de beoogde voordelen van het laat afnavelen van prematuren te onderzoeken. Daarnaast wordt momenteel de mogelijkheid onderzocht om het product te vercommercialiseren.