Integrale Kwaliteitsborging Medische Technologie in VieCuri

Vera Overdevest, VieCuri, Venlo

PDF compacte omschrijving ontwerpproject [aankondiging eindpresentatie]

Als onderdeel van de opleiding Qualified Medical Engineer - Clinical Engineering (QME-CE) is het ontwerpproject “Ontwerp en implementatie van integrale kwaliteitsborging medische technologie in VieCuri” uitgevoerd.

In de ziekenhuizen wordt steeds meer en steeds complexere technologie toegepast. Een veilige toepassing van deze technologieën vraag om een proces waarin de kwaliteit en veiligheid geborgd zijn. Het is van belang dat alle aspecten van de gehele levenscyclus onderdeel uitmaken van deze borging.

De ZGT-QMT methodiek is een proefontwerp wat een generieke methodiek voor het inrichten en verankeren van integrale kwaliteitsborging van de medische technologie heeft neergelegd. Deze methodiek is in algemene zin toepasbaar in andere ziekenhuizen en is dan ook in VieCuri verkozen tot handvat. Tevens zijn er naast dit handvat andere kaders gesteld dan daar waar de ZGT-QMT methodiek aan getoetst is. Hiervoor zijn dus specifieke ontwerpeisen nodig om de methodiek perfect passend te maken voor VieCuri. De specifieke ontwerpeisen zijn: het convenant veilige toepassing medische technologie in het ziekenhuis, een ISO 9001 certificaat voor de afdeling medisch instrumentele dienst, ziekenhuisbrede eisen vanuit kwaliteitssysteem Joint Commission International en de kwaliteitseisen vanuit Medisch Specialistisch Bedrijf.

Binnen dit ontwerpproject is een werkwijze ontworpen voor de integrale kwaliteitsboring van de medische technologie in VieCuri. De ontworpen werkwijze wordt gevalideerd door de itererende methodiek die is gebruikt. Via vele iteraties en het continu aanbrengen van veranderingen ter verbetering, dit analyseren en afhankelijk van de uitkomst de juiste vervolgacties initiëren is het ontwerp tot stand gekomen. De werkwijze bestaat uit de volgende aspecten: een projectteam, workshops, toolboxen, een handleiding en een werkblad.

De ontworpen werkwijze voldoet aan de gestelde eisen. Om het ontwerp te implementeren is het noodzakelijk iemand te hebben die de werkwijze goed kan hanteren. Het kan worden vergeleken met een stuk gereedschap in handen van een vakman; alleen dan komt er een mooi product uit.

In de ontworpen werkwijze ter kwaliteitsborging medische technologie is met name de interactie en communicatie met velerlei partijen die te maken hebben met de veilige toepassing van de medische technologie in het ziekenhuis belangrijk gebleken.

Dus met het verkregen ontwerp, en met het indien nodig blijven doorvoeren van iteraties, analyses en aanpassingen heeft het ziekenhuis een passend, gepersonaliseerd, gedegen en duurzame vormgeving van het kwaliteitsborgingsproces van de medische technologie.