Profiel van de Qualified Medical Engineer

De Qualified Medical Engineer (QME) is een zelfstandige technologie professional die ten dienste staat van de zorg.
De QME is in principe ziekenhuisbreed inzetbaar, doch zal projectmatig op diverse klinische afdelingen werkzaam zijn voor de verbetering van het gebruik van medische technologie c.q. voor de verbetering van zorgprocessen.

De kernvaardigheid is die van technologisch ontwerper met uitgebreide ontwerpvaardigheden om uitgaande van de vraag van de klinische zorgverlener te komen tot een robuuste, effectieve oplossing. Het goed afwegen van alternatieven, beheersen van risico's en uitstekende communicatie met zorgprofessionals is daarbij cruciaal.

Vertaalt in 6 competentiegebieden betekent dit:

medical engineering

 • ontwerpvaardigheden
 • medische technologie en toegepaste fysiologie
 • (medische) statistiek, data analyse en verwerking van meetgegevens
 • modelleren en kwantificeren

communicatie

 • communicatief vaardig
 • advies-vaardigheden
 • opleiden

samenwerking

 • samenwerking / teamwork  (sociabiliteit)
 • interprofessionele samenwerking
 • leiderschap

maatschappelijk handelen

 • medische ethiek
 • wet- en regelgeving
 • veiligheids- en risicomanagement

organisatie

 • organisatie sensitiviteit
 • ziekenhuisorganisatie    

professionaliteit

 • zelfkennis
 • doelgericht/besluitvaardig
 • time management
 • verander management
 • project management (beheersing operaties)
 • innovatief handelen
 • probleem oplossend
 • analytisch (conceptuele flexibiliteit, probleemanalyse, specificatie)