Completed PhD projects

Stochastische processen in de meet- en regeltechniek

P.M.E.M. van der Grinten (Faculteit Technische Natuurkunde)

The physical properties of grown p-i-n junctions in silicon carbide

(Faculteit Technische Natuurkunde)

A sensitive balance for measuring magnetic susceptibilities : design and some results

J.A. Poulis (Faculteit Technische Natuurkunde)

Influence of chemical additions on the reduction of tungsten oxides

(Faculteit Technische Natuurkunde)

Contribution to the synthesis of stabilizing transformers and RC circuits in electric machinery arrangements

(Faculteit Electrical Engineering)

Dosismeters voor het bepalen van integrale doses in de medische röntgendiagnostiek

(Faculteit Technische Natuurkunde)

Onderzoek naar de structuur van enige aminobifenylen

(Faculteit Scheikundige Technologie)

The hydrogen flame ionization detector

(Faculteit Scheikundige Technologie)

De hydrolyse van benzalaniline in waterige oplossingen van detergentia

(Faculteit Scheikundige Technologie)

De invloed van amfifiele verbindingen op organisch chemische reacties in waterig milieu

(Faculteit Scheikundige Technologie)

Small-signal performance and noise properties of microwave triodes

(Faculteit Electrical Engineering)