Deze cursus voorziet in de behoefte van professionals werkzaam in de zorg die geconfronteerd worden met veel verschillende begrippen en standaarden op gebied van informatieuitwisseling in de zorg.

Veel begrippen worden nader uitgelegd en van de context voorzien. Informatievoorziening in en tussen zorginstellingen speelt tegenwoordig een essentiële rol bij alle zorgprocessen. De kwaliteit van het primaire proces van patiëntenzorg is sterk afhankelijk van het beschikbaar zijn van de juiste informatie bij de juiste personen op de juiste plaats op het juiste moment.

Verbeteringen in het primaire proces kunnen alleen worden bereikt door informatie eerder in het proces beschikbaar te hebben en in de goede vorm aan te bieden. Daarnaast biedt een goede informatievoorziening de mogelijkheid om automatisch conclusies te trekken uit een combinatie van gegevens.

Goede en veilige informatievoorziening leidt ook tot een veiligere behandeling voor de patiënt.

Doelgroep & Accreditatie

Doelgroep: Klinisch fysici (in opleiding), Biomedisch Technologen (in opleiding tot QME) en andere technologie professionals die werkzaam zijn in/met de zorg en in het bedfrijfsleven.
Accreditatie IKI 2023: Cursus Introductie in de Klinische Informatica 2023 (ID nummer: 489174) - Deze cursus is geaccrediteerd door: NVKF
Accreditatie IKI 2024: wordt aangevraagd nadat het programma is vastgesteld op basis van de feedback van de cursisten van IKI 2023 en beoordeling van de inhoudelijke cursus coördinatoren zelf.

Doel van de cursus

Verschaffen van basiskennis en inzicht op strategisch niveau met betrekking tot informatievoorziening, informatieprocessen en informatiebeleid in de zorg.

Opzet

 • 4 en een 1/2 dag
 • de cursus heeft een studiebelasting van 3 ECTS
 • houdt met uw tijd en planning rekening met een mogelijke opdracht om te onderzoeken in uw instelling en/of voorbereidend (inlees) werk.
 • de cursus wordt één maal per jaar gegeven
 • 4 dagen met interactieve colleges, verzorgd door experts uit de praktijk
 • 1/2 dag: de cursus wordt afgerond met een casus uit het eigen ziekenhuis
 • na afronding, presentatie en nabespreking van de casus ontvangt de cursist een certificaat.

Cursusdata

2024

Dag 1 + 2: 11 + 12 januari 2024 (donderdag en vrijdag)
Dag 3 + 4:  8 + 9 februari 2024 (donderdag en vrijdag)
Dag 5: 1/2 dag: Terugkommiddag: 26 april 2024 (vrijdag middag)

Programma en docenten

 • Klik hier voor het Programma van IKI 2023. [IKI 2024 is in wording]
 • Klik hier voor de IKI 2023 Leerdoelen en docenteninformatie. [IKI 2024 Leerdoelen zijn in wording]

Voor IKI 2024 zullen het programma en de leerdoelen ongeveer vergelijkend zijn met IKI 2023, echter pas opgesteld na de evaluatie van IKI 2023 [juli-september 2023].

Cursuslocatie

IKI  2024

Locatie: AGE, Academisch Genootschap Eindhoven, Parklaanzaal 93, Eindhoven. Dit is een ruim opgezette zaal in een prachtige locatie op 10 min. lopen vanaf het Centraal Station Eindhoven.
Zaal: Meerlezaal.

Cursuskosten*

 IKI 2024:   € 1.850,- *

*Kosten zijn incl. catering & lunch. Tevens is een review van uw paper inbegrepen.

Aanmelden

 • Klik hier om u aan te melden voor IKI 2024.
 • Klik hier voor de SMPE/e cursusvoorwaarden.
 • Max. aantal deelnemers is 20.

Meer info

Cursus-coördinatoren: