Deze cursus voorziet in de behoefte van professionals werkzaam in de zorg die geconfronteerd worden met veel verschillende begrippen en standaarden op gebied van informatieuitwisseling in de zorg.

Veel begrippen worden nader uitgelegd en van de context voorzien. Informatievoorziening in en tussen zorginstellingen speelt tegenwoordig een essentiële rol bij alle zorgprocessen. De kwaliteit van het primaire proces van patiëntenzorg is sterk afhankelijk van het beschikbaar zijn van de juiste informatie bij de juiste personen op de juiste plaats op het juiste moment.

Verbeteringen in het primaire proces kunnen alleen worden bereikt door informatie eerder in het proces beschikbaar te hebben en in de goede vorm aan te bieden. Daarnaast biedt een goede informatievoorziening de mogelijkheid om automatisch conclusies te trekken uit een combinatie van gegevens.

Goede en veilige informatievoorziening leidt ook tot een veiligere behandeling voor de patiënt.

Doelgroep & Accreditatie

Doelgroep: Klinisch fysici (in opleiding), Biomedisch Technologen (in opleiding tot QME) en andere technologie professionals die werkzaam zijn in/met de zorg en in het bedfrijfsleven.

Accreditatie IKI 2022: Accreditering voor de cursus Introductie in de Klinische Informatica 2022 (ID nummer: 450422) is geaccrediteerd. Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica/OKF, NVKF.
Accreditatie IKI 2023: Cursus Introductie in de Klinische Informatica 2023 (ID nummer: 489174) - Deze cursus is geaccrediteerd door: NVKF

 

Doel van de cursus

Verschaffen van basiskennis en inzicht op strategisch niveau met betrekking tot informatievoorziening, informatieprocessen en informatiebeleid in de zorg.

Opzet

 • 4 en een 1/2 dag
 • de cursus heeft een studiebelasting van 3 ECTS
 • houdt met uw tijd en planning rekening met een mogelijke opdracht om te onderzoeken in uw instelling en/of voorbereidend (inlees) werk.
 • de cursus wordt één maal per jaar gegeven
 • 4 dagen met interactieve colleges, verzorgd door experts uit de praktijk
 • 1/2 dag: de cursus wordt afgerond met een casus uit het eigen ziekenhuis
 • na afronding, presentatie en nabespreking van de casus ontvangt de cursist een certificaat.

Cursusdata

2023

Dag 1 + 2: 9 + 10 februari 2023 (donderdag en vrijdag)
Dag 3 + 4:  16 + 17 maart 2023 (donderdag en vrijdag)
Dag 5: 1/2 dag: Terugkommiddag: 26 april 2023 (woensdag middag)
 

Programma

 • Klik hier voor het Programma van IKI 2023.
 • Klik hier voor de IKI 2023 Leerdoelen en docenteninformatie.

Cursuslocatie

IKI 2023
Locatie: AGE, Academisch Genootschap Eindhoven, Parklaanzaal 93, Eindhoven. Dit is een ruim opgezette zaal in een prachtige locatie op 10 min. lopen vanaf het Centraal Station Eindhoven.
Zaal: Meerlezaal.

Cursuskosten*

 IKI 2023:   € 1.700,- *
*Kosten zijn incl. catering & lunch.Tevens is een review van je paper inbegrepen.

Aanmelden

 • Klik hier om u aan te melden voor IKI 2023.
 • Klik hier voor de SMPE/e cursusvoorwaarden.

Meer info

Cursus-coördinatoren: