Voor een succesvolle carrière als technologie professional in de gezondheidszorg is het essentieel om te leren te participeren in het management van een technische afdeling en de organisatie van een ziekenhuis in het algemeen. Financieel- en personeelsbeleid, projectleiding, aanschaf van medische technologie en intern- en extern management in een zorginstelling in een alsmaar ontwikkelende maatschappij zijn daarin belangrijke aspecten. Deze cursus wordt in het Nederlands gegeven.

Doelgroep

Klinisch fysici (in opleiding), Biomedisch Technologen (in opleiding tot QME), Klinische Informatici (in opleiding tot CI), Artsen (in opleiding) en andere technologie professionals die werkzaam zijn in de zorg.

Doel van de cursus

Klinisch fysici (in opleiding) en (bio) medisch ingenieurs te leren participeren in het management van een technische afdeling in het ziekenhuis en richtlijnen en regels in de praktijk te brengen.

Opzet

 • Interactieve cursus van 2 dagen.
 • De cursus wordt éénmaal per jaar gegeven in het Radboudumc (voorjaar) en éénmaal per jaar in Eindhoven (najaar).
 • De cursus heeft een studiebelasting van 3 ECTS bij het afronden van een scriptie.
 • De keuze mogelijkheid voor het maken van een scriptie bestaat alleen bij deelname aan M&O-2 dagen in november in Eindhoven.
 • Reken ongeveer op 50 uren voor het maken van de scriptie.
 • Voor SMPE/e-QME trainees is dit een verplichte 2-daagse cursus inclusief een scriptie.
 • Voor SMPE/e-CI trainees en andere (bio-medische) professionals in/met de zorg (rtsen en AIO's en andere specialisten (i.o.) in de zorg) is de 2e dag (en de scriptie) een keuze.
 • Bij de keuze 2 dagen inclusief scriptie ontvangt de cursist een M&O certificaat bij afronding en goedkeuring van een scriptie (3 ECTS).
 • Bij keuze van een of twee losse dag/-en ontvangt de cursist na afloop en aanweizgheid een Dag certificaat ter bevestiging van deelname.
 • Voorbereiding: houdt met uw tijd en planning rekening met een mogelijke voorbereidingsopdracht om te onderzoeken in uw instelling en/of voorbereidend (inlees) werk.
 • Certificaten of indien gewenst een bericht ter bevestiging van deelname worden digitaal verstrekt.

Cursusdata M&O

2023

Juni 2023: Locatie Radboudumc (Nijmegen): 13 juni 2023

 • 13 juni 2023: i.s.m. het het Radboudumc, cursus locatie Radboudumc Nijmegen, is er gekozen voor een gecombineerd programma van de twee M&O dagen, met een nieuwe titel: 'Ziekenhuisfinanciën & Medisch Management'
 • Klik hier om naar de desbetreffende website te gaan

November 2023: (Eindhoven): 20-21 november 2023

Aanmelden

2023

Juni 2023: Radboudumc (Nijmegen) - 13 juni 2023
i.s.m. het het Radboudumc, cursus locatie Radboudumc Nijmegen, is er gekozen voor een gecombineerd programma van de twee M&O dagen, met een nieuwe titel: 'Ziekenhuisfinanciën & Medisch Management'

 • Klik hier voor het programma van deze dag
 • Klik hier als u zich wilt aanmelden voor de cursusdag Ziekenhuisfinanciën & Medisch Management op 13 juni 2023 (aanmelden gaat via het Radboudumc)
   

November 2023: (Eindhoven) - 20 & 21 november 2023

 • Klik hier als u zich wilt aanmelden voor de M&O 2-daagse cursus inclusief scriptie (alleen voor SMPE/-e QME verplicht gesteld) of voor de losse cursusdagen FM + IEM georganiseerd in Eindhoven in november 2023.


2024: de inschrijvingslink/-s voor 2024 komt z.s.m. na de sessie/-s van 2023.

Tarieven

Cursusprijs 2-daagse M&O cursus of losse dagen november - Eindhoven:

 • 2-daagse cursus incl. scriptie: € 1.300
 • 2 daagse cursus excl. Scriptie: € 860
 • Losse dag € 430

Kosten zijn incl. catering & lunch.

(Voor de tarieven in Nijmegen, zie de desbetreffende websites.)

Docenten Financieel Management

 • Merel Custers, Jeroen Bosch Ziekenhuis Senior Adviseur Advies, Planning & Control bij JBZ (mei + november 2023)
  Merel Custers, Senior Adviseur Advies, Planning & Control bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis.
   
 • Dr.ir. Alina van der Giessen, EngD
  Alina van der Giessen is Klinisch Fysicus bij het Máxima Medisch Centrum, Veldhoven/Eindhoven en tevens opleider bij SMPE/e-EngD Qualified Medical Engineer (QME) en inhoudelijk cursusleider en docent bij M&O.
   
 • dr. Frans Schaepkens, EMFC RC (mei + november 2023)
  Frans Schaepkens is directeur van het Waarborgfonds voor de Zorgsector. Hij is al lange tijd werkzaam in de zorgsector. Frans Schaepkens is tevens Universitair Hoofddocent aan Business Universiteit Nyenrode.
   
 • dr.ir. Joost Zuurbier ( november 2023)
  Joost Zuurbier is senior consultant en partner bij Q-Consult met als aandachtsgebied planning & control, bekostiging en ICT. Daarnaast is hij  programmaleider van de Leergang Financieel Bestuur in de Zorg aan het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur.

Docenten Intern en Extern Management

 • dr. Marcel Albers 
  Marcel Albers is Directeur Kwaliteit van zorg & Patiëntveiligheid bij UMC Utrecht.
   
 • prof.dr. Bart Berden 
  Bart Berden is Hoogleraar organisatie-ontwikkeling Radboudumc, Voorzitter Raad van Bestuur ETZ en diverse commissariaten in de zorg en woningbouw.
   
 • Mark van Kralingen 
  Mark van Kralingen is Manager Zorginkoop Medisch Specialistische Zorg at CZ
   
 • dr. KlaasJan Renema
  KlaasJan Renema is CIO /Manager ICT en de medische technologie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.
   
 • drs. Arno de Vries 
  Arno de Vries is Senior Manager bij KPMG en werkt sinds 2008 voor KPMG Advisory.

Cursuscontact informatie

Meer M&O info