SMPE/e

TMS/SBD Nascholingsdag Regio Zuid-Oost NL

Nascholingsdag

Samenwerkingsverband TU/e-SMPE/e met Klinisch Fysici Regio Brabant-Oost.
Let op: deze cursus is momenteel uitsluitend gericht op aanmeldingen komende vanuit de Regio Zuid Oost Nederland.


Voor 2023 is er nog geen nieuwe datum bekend. Interesse om hiervan op de hoogte te worden gesteld zodra deze bekend is?
Stuurt u s.v.p. een mail naar SMPE/e.

Leerdoelen

 • Ik weet wat de taken en bevoegdheden zijn van de stralingsbeschermings-deskundige en de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming.
 • Ik weet hoe we met elkaar moeten communiceren.
 • Ik weet wat bedoeld wordt met dosisoptimalisatie van de patiënt.
 • Ik weet wat de verantwoordelijkheden zijn van de arts, de klinisch fysicus en de laborant.
 • Ik weet hoe de dosis berekend wordt en hoe in de praktijk stralingsbescherming toegepast kan worden
 • Ik weet hoe de persoonlijke beschermingsmiddelen bescherming bieden, welke beperkingen deze hebben en hoe deze getest moeten worden.
 • Ik weet hoe ik richting medewerkers én patiënten over stralingsrisico’s kan communiceren.

Accreditatie

TMS/SBD Nascholingsdag Regio Zuid-Oost NL 2022

 • NVKF: Cursus Kernenergiewet en de overheid-TMS/SBD Nascholingsdag 2022 (ID nummer: 459710) - Deze cursus is geaccrediteerd door: NVKF
 • ANVS: Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming bevestigt de ontvangst van uw aanvraag betreffende de boordeling van de door u gevolgde kennisactiviteiten. Uw aanvraag is geregistreerd op 15 maart 2022, onder kenmerk(en):
  A.SIMP.NS.2022 (10 punten, bij examen 15)
  Via goedgekeurde activiteiten kunt u de puntentoekenning van uw aanvraag inzien. De informatie op deze website wordt tweemaandelijks bijgewerkt.

Programma

Let op-dit was het programma voor 2022. voor 2023 is er nog geen datum en programma bekend.

Ochtendprogramma: ‘Stralingsbeschermingsstructuur TMS/SBD’
09:00 – 09.45 Inleiding in de stralingsbescherming
09:45 – 10:00 Pauze
10:00 – 11:30 Verantwoordelijkheidsstructuur Stralingsbescherming: richtlijn en praktijk
11:30 – 11:45 Pauze
11:45 – 12:30 Stralingsbescherming in een RT centrum

12:30-13:30 Lunch

Middagprogramma: ‘Stralingsbeschermingsaspecten rond handelingen’
13:30 – 14:40 Stralingsbeschermingsaspecten rond NG-handelingen + casuistiek/vragen
14:40 – 14:45 Pauze
14:45 – 15:45 Stralingsbeschermingsaspecten rond OK/HCK handelingen
15:45 – 16:00 Pauze
16:00 – 17:00 Toets voor stralingsdeskundigen SBD (optie)

Klik hier voor het programma 2022

Kosten cursus

Kosten voor deze cursusdag: mét toets voor SBD € nnb
Kosten voor deze cursusdag: zonder toets € nnb

Keuze met/zonder toets aanvinken in het registratie formulier.
*Kosten zijn inclusief lunch.

Locatie

Locatie/Zaal nnb

Inschrijven

Inschrijving is nog niet mogelijk.

Indien u interesse heeft voor deelname en op de mailinglijst wilt komen omtrent informatie over de nieuwe datum van deze cursus, dan kunt u een mail sturen naar SMPE/e. U krijgt z.s.m. bericht hierover.

Informatie

Heeft u nog  vragen? Inhoudelijke vragen kunt u stellen aan Gilles Moerdijk: G.I.Moerdijk@tue.nl. Overige vragen kunt u stellen aan smpee@tue.nl