SMPE/e

Financieel Management

Bij de financieel-economische besturing van non-profit organisaties wordt in de praktijk steeds meer gebruik gemaakt van de instrumenten die gangbaar zijn in de marktsector. Toch zijn er belangrijke verschillen in doelstelling en werkwijze. Daarom is het van belang dat men op de hoogte is van het interne en externe financieel management en tevens gesprekspartner kan zijn van zowel directie, (lijn) management en controller.

Verschillende kostenindelingen en methoden voor toerekening van kosten, inclusief DBC als kostencalculatiemethode, komen aan de orde. Tevens worden de investeringsselectiecriteria verkend en op hun consequenties beoordeeld.

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk worden instrumenten besproken voor het vormen van een oordeel en nemen van beslissingen omtrent liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit en activiteiten.

Doelgroep

Artsen (i.o.) en overige zorgprofessionals die hun kennis en de implementatie daarvan in de zorg willen vergroten.

Doel van de cursus

 • Theoretische kennis en inzichten zich eigen te maken op het gebied van financieel management en control.
 • Zich te ontwikkelen tot een gesprekspartner die op financieel terrein de juiste vragen weet te stellen.
 • Te komen tot reflectie op de beperkingen door de specifieke context van de non-profit sector rond de toepassing van financieel management en control instrumenten.
 • (Bedrijfseconomische) beslissingen kunnen nemen, door het verhogen van kennis, inzicht en vaardigheden van financiële management instrumente.
 • Financiële analyse: liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit.

Opzet

 • Interactieve cursus van 1 dag.
 • De cursus heeft een studiebelasting van 3 ECTS bij het afronden van een scriptie indien men kiest voor 2 dagen M&O incl. scriptie boekt (FM en IEM).
 • Houdt met uw tijd en planning rekening met een opdracht om te onderzoeken in uw instelling en voorbereidend (inlees) werk, ook als u een losse FM-dag kiest.
 • Losse dag-modulen FM en IEM zijn uitsluitend bestemd voor SMPE/e-CI trainees, artsen, AIO's en andere zorgprofessionals.
 • De cursus wordt éénmaal per jaar gegeven in het Radboudumc (voorjaar) en éénmaal per jaar in Eindhoven (najaar).
 • De cursist krijgt na afloop een Dag certificaat per bijgewoonde dag of een M&O 3 ECTS certificaat bij afronding van een scriptie.
 • Deze cursus wordt in het Nederlands gegeven.

Cursusdatum

2023

 • maandag 20 november 2023

Programma

 • (Concept) Programma Financieel Management 2023 [programma FM 2023] 2023 is in wording en is bijna gereed.

Aanmelden

2023

 • Klik hier als u zich wilt aanmelden voor de dagmodule 'Financieel Management' als onderdeel van de 2-daagse M&O cursus.
 • Klik hier voor de cursusvoorwaarden.
 • Min. aantal deelnemers 20

Docenten Financieel Management

 • Merel Custers, Jeroen Bosch Ziekenhuis Senior Adviseur Advies, Planning & Control bij JBZ (juni+ november 2023)
  Merel Custers, Senior Adviseur Advies, Planning & Control bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis.
   
 • Dr.ir. Alina van der Giessen (november 2023)
  Dr.ir. Alina van der Giessen, EngD, is Klinisch Fysicus Máxima Medisch Centrum, Veldhoven/Eindhoven, tevens opleider SMPE/e-EngD Qualified Medical Engineer (QME) en inhoudelijk cursus coördinator bij SMPE/e.
   
 • dr. Frans Schaepkens, EMFC RC  (juni+ november 2023)
  Frans Schaepkens is directeur van het Waarborgfonds voor de Zorgsector. Hij is al lange tijd werkzaam in de zorgsector. Frans Schaepkens is tevens Universitair Hoofddocent aan Business Universiteit Nyenrode.
   
 • dr.ir. Joost Zuurbier ( november 2023)
  Joost Zuurbier is senior consultant en partner bij Q-Consult met als aandachtsgebied planning & control, bekostiging en ICT. Daarnaast is hij  programmaleider van de Leergang Financieel Bestuur in de Zorg aan het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur.

Tarief

 • Losse dag € 430

Kosten zijn incl. catering & lunch.

Cursusinformatie:

FM cursus content: Dr.ir. Alina van der Giessen, EngD, Klinisch Fysicus MMC, Veldhoven/Eindhoven, Opleider SMPE/e-EngD Qualified Medical Engineer (QME)
Cursuscoördinator SMPE/e: Annebee Langenhuizen-Keulen

Meer info