Stichting Interface

Stichting Interface is verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven, faculteit Bouwkunde. Ze functioneert als intermediair tussen de universiteit en de samenleving.

De Stichting heeft als doel een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsverbetering van de gebouwde omgeving door innoverend onderzoek.
Interface gaat uit van de praktijkproblemen in het functioneren van gebouwen, woningcomplexen, openbare ruimten, wijken en stadsdelen. Deze worden omgezet in onderzoeksvragen, welke door ervaren onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven worden beantwoord en vertaald in praktische adviezen die overeenstemmen met recente wetenschappelijke inzichten.
Als intermediair tussen opdrachtgevers en de Technische Universiteit Eindhoven kan Interface een verscheidenheid aan praktische en theoretische kennis t.b.v. opdrachtgevers genereren. De Stichting ondersteunt ministeries, gemeenten, beleggers, vastgoedbeheerders en consumenten-organisaties.
Werkgebieden:

  • onderzoek
  • procesinnovatie
  • kennisoverdracht