Conceptueel renoveren

Article

Schilperoort, H. (2011). Conceptueel renoveren. Renda, Special(2011-1), 24-27.

Abstract

 

In Nederland staan circa 2,3 miljoen woningen uit de jaren zestig en zeventig, waarvan er ongeveer 1 miljoen als huurwoning zijn gerealiseerd. Ze zijn seriematig en in hoog tempo gebouwd om het woningtekort na de oorlog op te lossen, maar voldoen niet meer aan de eisen en wensen van deze tijd. Ze verbruiken veel energie en zijn deels te klein. Dit is behalve een milieuprobleem ook een maatschappelijk probleem, want deze woningen worden juist bewoond door mensen die minder te besteden hebben. Renovatieprojecten zijn tot op heden vaak te kleinschalig en te weinig ingrijpend om de voorraad op peil te brengen. In dit artikel aandacht voor de manier waarop verschillende spelers, te weten een vooruitstrevende corporatie, drie coalities van innovatieve marktpartijen en het programma Slim & Snel, het probleem zien en deze opgave benaderen.