Een goede buur, of een verre vriend?

Article

Berg, van den, P.E.W. (2012). Een goede buur, of een verre vriend?. SerVicE_Magazine, 20(1), 42-44. Read more: Medialink/Full text

Abstract

 

In het stedelijk vernieuwingsbeleid

wordt verondersteld dat differentiatie

van de woningvoorraad leidt tot meer

sociale interactie tussen buurtgenoten

en een betere sociale structuur in

wijken en buurten. Deze aanname

is echter nauwelijks gebaseerd op

empirisch bewijs. Het is daarom

belangrijk om, op basis van empirische

resultaten, meer inzicht te krijgen in

de gevolgen van herstructurering en

woning(her)differentiatie op sociale

cohesie in wijken. Dit artikel levert

hier een bijdrage aan. De voorlopige

resultaten van een analyse van de rol

van sociaal-demografische kenmerken

en buurtkenmerken bij het vormen van

sociale contacten met buurtgenoten

worden hier besproken.