Research assessments

Quality Assurance Research

Eindhoven University of Technology places great value on quality assurance in research. We therefore periodically invite external experts to assess all research carried out at TU/e. For these assessments, the Standard Evaluation Protocol (SEP 2015-2021) is used. This protocol was drawn up by the KNAW (Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences), NWO (Netherlands Organisation for Scientific Research) and VSNU ( Association of Universities in the Netherlands), and is used in all research assessments carried out under their responsability.

Assessments by peers

An international assessment committee of renowned peers judges the performance of a research unit on three criteria: research quality, relevance to society and viability. The committee assigns the research unit to a particular category on the scale of one to four, one being the highest. The committee also provides a qualitative assessment of the policy on scientific integrity and PhD programmes. Evaluation is based on a site visit by the committee and on a written self-assessmen of the research unit. 

TU/e strives for collaboration with other universities to ensure simultaneous assessment of research in the same fields. Where joint assessments are not possible, research groups are assessed individually.

The schedule for research assessment at TU/e is as follows:

Discipline PeriodDate of the site visitBoard position document
Biomedical Engineering2009-20162017Board position
Built Environment2010-20152016Board position
Chemical Engineering and Chemistry2008-20142015Board position 2015
Electrical Engineering2011-20162017
Industrial Design2009-20162017
Industrial Engineering & Innovation Sciences 2010-20162017
Computer Science2009-20142015Board position 2009-2014
Mathematics2009-20142015Board position 2015
Applied Physics2010-20162017
Mechanical Engineering2013-20182019

 The committee reports to the executive board of the university. The executive board provides a board position document after receiving the report. Both documents are made public via links in the schedule above. The research unit uses the recommendations by the committee to make a plan for improvements. 

 

 

[Translate to Engels:] Beoordeling door Vakgenoten

[Translate to Engels:] De beoordeling vindt plaats door een internationaal samengestelde commissie van vooraanstaande vakgenoten op basis van drie criteria: research quality, relevance to society en viability. De commissie kent voor elk van deze criteria een rond cijfer toe op een schaal van één tot vier, waarbij één het hoogst haalbare cijfer is. Daarnaast geeft de commissie een kwalitatief oordeel over het beleid op het gebied van wetenschappelijke integriteit en de PhD programma's. De beoordeling komt tot stand op basis van een beknopte zelfstudie en een bezoek door de commissie.

De TU/e streeft ernaar om zoveel mogelijk met andere (technische) universiteiten op te trekken om onderzoek op hetzelfde vakgebied gelijktijdig te laten beoordelen. Wanneer een gezamenlijke beoordeling niet mogelijk is, wordt een onderzoekseenheid apart beoordeeld.

De planning van de onderzoekvisitaties van de TU Eindhoven is als volgt:

Discipline

Visitatie 

periode

Bezoek

commissie

Bestuurlijke

reactie

Biomedical Engineering2010-20152017
Built Environment2010-20152016Board position
Chemical Engineering and Chemistry2008-20142015Board position 2015
Electrical Engineering2011-20162017
Industrial Design2009-20162017
Industrial Engineering & Innovation Sciences2010-20162017
Computer Science2009-20142015Board Position 2009-2014
Mathematics2009-20142015

Board position 2015

Applied Physics2010-20162017
Mechanical Engineering2013-20182019

De commissie brengt verslag uit aan het College van Bestuur. Het College van Bestuur geeft een officiële reactie op het rapport. Beide documenten zijn openbaar en via de links in bovenstaande tabel in te zien. De betrokken faculteit maakt een verbeter- en veranderplan op basis van de beoordeling van de commissie.