Marc/Mentat

Staaf- en balkconstructies in Mentat & MARC 2013

Het aanleren van vaardigheden om eenvoudige constructies, opgebouwd uit balken/staven, te modelleren en te analyseren met Mentat/MSC.Marc.