Education

The Eindhoven Multiscale Institute coordinates special educational activities, to acquaint students with the exciting field of multiscale science:

Interfaculty Coherent program of elective course "Multiscale Fenomenen en Technieken" - dutch only

Het coherent keuze pakket Multiscale Fenomenen en Technieken is een interfacultair pakket, gericht op studenten van Werktuigbouwkunde, Technische Natuurkude, Scheikundige Technologie en Wiskunde (primair) en studenten van Bouwkunde, Electrical Engineering en Bio-Medische Technologie (secundair). Het doel van dit pakket is studenten bekend te maken met het fundamentele verschijnsel 'multiscale', met de bijbehorende fenomenen in verschillende toepassingen en met speciale modellerings- en rekentechnieken voor problemen met een multiscale karakter.

Meer informatie is te vinden op: http://www.tue.nl/onderzoek/instituten-groepen-scholen/top-research-groups/eindhoven-multiscale-institute/education/interfaculty-elective-course-mft/

Honors track 'Multiscale Science & Engineering"

The honors track "Multiscale Science and Engineering" (MSE) aims to acquaint outstanding students with the challenges and the state-of-the-art in multiscale problems, models, and techniques. The program is organized under auspices of the Eindhoven Multiscale Institute (EMI), which represents a collaboration of researchers from seven departments at TU/e.

More information about the Honors track 'Multiscale Science & Engineering" can be found at:

http://w3.tue.nl/nl/onderwijs/tue_bachelor_college/tue_honors_academy/multiscale_science_engineering_track/