Interfaculty Elective Course MFT

Coherent Keuze Pakket MFT (Multiscale Fenomenen en Technieken)

Aangeboden door:Faculteiten Wtb, TN, ST en Wsk
Taal:Nederlands
Doelgroep:Wtb, TN, ST en Wsk (primair) en BMT, Bk, EE (Secundair)
Contactpersoon:prof.dr.ir. E.H. van Brummelen (e.h.v.brummelen@tue.nl)

Het coherent keuze pakket Multiscale Fenomenen en Technieken is een interfacultair pakket, gericht op studenten van Werktuigbouwkunde, Technische Natuurkude, Scheikundige Tecnologie en Wiskunde (primair) en studenten van Bouwkunde, Electrical Engineering en Bio-Medische Technologie (secundair). Het doel van dit pakket is studenten bekend te maken met het fundamentele verschijnsel 'multiscale', met de bijbehorende fenomenen in verschillende toepassingen en met speciale modellerings- en rekentechnieken voor problemen met een multiscale karakter.

Het pakket biedt een aantrekkelijke selectie van 4 vakken, waarvan studenten er in overleg met de coördinator tenminste3 kiezen, op basis van hun voorkennis en verdere planning.
Het eerste vak, Inleiding Asymptotisce Technieken, betret een vak waarin de benodigde wiskundige basiskennis wordt behandeld om multiscale problemen te kunnen begrijpen, modelleren en analyseren. Het tweede vak, Multiscale Fluid Mechanics, behandelt multiscale fenomenen in stromingen. Het derde vak, Statistical Mechanics and Molecular Simulation, gaat in op de beschrijving van de relatie tussen moleclaire modellen en continuüm modellen door middel van kansen en op het stimuleren van moleculaire processen met behulp van computer. Het vierde vak, Strengh and Structure, richt zich op multiscale fenomenen in vaste stoffen.

Meer uitleg over het keuzepakket en de verschillende vakken zijn te vinden in de folder 'Multiscale fenomenen en technieken' welke hiernaast te downloaden is.