ERC Consolidator Grant voor dr.ir. Johan Padding

De European Research Council (ERC) heeft een persoonlijke beurs van bijna 2 miljoen euro uitgeloofd aan dr.ir. Johan Padding, werkzaam aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Hij krijgt deze beurs om in de komende vijf jaar fundamenteel onderzoek te doen naar het gedrag van stromingen van niet-ronde deeltjes in wervelbedreactoren.

In een wervelbedreactor worden deeltjes gefluïdiseerd (zwevend in een gasstroming) om reacties te bevorderen en de reactiewarmte efficiënt te verdelen. Een groot deel van de materialen en chemicaliën gebruikt in het dagelijks leven worden geproduceerd in dergelijke reactoren, maar het ontwerpen en bouwen van deze reactoren is erg kostbaar. Het is daarom belangrijk om het stromingsgedrag in de reactor nog voor het bouwen te kunnen voorspellen. Computermodellen zijn hierbij onontbeerlijk. Deze zijn al redelijk nauwkeurig in het voorspellen van het stromingsgedrag van ronde deeltjes. Echter, voor niet-ronde deeltjes zijn nog nauwelijks computermodellen beschikbaar terwijl dit met name belangrijk is voor efficiënte productie van biobrandstoffen en biomaterialen uit gemalen biomassa. De deeltjes in gemalen biomassa zijn namelijk niet rond, eerder staafvormig. Een essentiële stap in de productie van biobrandstoffen en –materialen is de pyrolyse (omzetting bij hoge temperatuur) van de biomassa in zogenaamd synthese gas in een wervelbedreactor.

Promovendi
Met de beurs van de ERC zal Johan Padding 6 promovendi aantrekken die zich zullen richten op de ontwikkeling van een scala aan computermodellen voor gefluïdiseerde stroming van niet-ronde deeltjes, alsmede het uitvoeren van lab-experimenten die de nauwkeurigheid van de modellen kunnen testen. Deze computermodellen zullen bijdragen aan het ontwerp van hoog-efficiënte biomassa-reactoren.

Drie ERC-laureaten in één TU/e-onderzoeksgroep
Met de ERC Consolidator Grant voor Johan Padding, is de derde grote persoonlijke ERC onderzoeksbeurs gegeven aan een wetenschapper van de Multiphase Reactors groep aan de faculteit Scheikundige Technologie. Hiervoor was al een ERC Advanced Grant (2009) van 2.5 miljoen euro uitgeloofd aan Hans Kuipers, alsook een ERC Starting Grant (2010) van 1.5 miljoen euro aan Niels Deen. Niet eerder werden zoveel persoonlijke ERC beurzen uitgeloofd binnen één groep (7 stafleden in totaal).

Over Johan Padding
Het onderzoek van Johan Padding richt zich op stroming van complexe deeltjes en complexe vloeistoffen door niet-triviale omgevingen. Johan Padding heeft zijn studie Technische Natuurkunde aan de Universiteit Twente cum laude afgerond in 1998. In 2003 is hij, opnieuw cum laude, gepromoveerd in de Chemische Fysica aan dezelfde universiteit. Hierna heeft hij 3 jaar postdoctoraal onderzoek verricht in Engeland aan de Universiteit van Cambridge en bij Schlumberger Cambridge Research. In 2006 is Johan teruggekeerd naar de Universiteit Twente, gesponsord door een persoonlijke VENI beurs van het NWO. Hierna heeft Johan nog 2 jaar onderzoek gedaan aan de Université catholique de Louvain-la-Neuve in België op een project gesponsord door de Europese Unie. Sinds 2011 is hij werkzaam als Universitair Docent aan de Technische Universiteit Eindhoven.