8QA11 - Tissue damage: simulate, visualize and analyze

Contents (Dutch)

In deze casus gaan studenten experimenteel in het laboratorium een beschadiging van de spier en/of van een pees nabootsen en bekijken welke belasting het weefsel beschadigd. De studenten zullen hierbij gebruik maken van varkensweefsels en trekbankproeven. De weefsels zullen vervolgens met behulp van door de studenten te bepalen histologische kleuringen worden geanalyseerd op hun samenstelling, organisatie en schade.

Learning objectives (Dutch)

  • inzicht in de belastbaarheid van weefsels
  • inzicht in de structuur-schade relatie van weefsels
  • het opzetten van een eenvoudige onderzoeksopdracht
  • het opstellen van een hypothese
  • ervaring met laboratoriumvaardigheden
  • het schrijven van een wetenschappelijk rapport