8F250 - Clinical module Cardiovascular diseases B

Contents

De klinische module wordt opgedeeld in drie delen: de prediagnostische fase met speciale aandacht voor theoretische achtergronden, de diagnostische fase waarin diagnostische modaliteiten bestudeerd en beoefend worden en de interventie fase, waarin interventies op operatiekamer en hartkatheterisatiekamers worden bijgewoond en waarin de effecten van deze interventies door middel van modelleringopdrachten worden bestudeerd. Voor dit laatste is binnen de klinische module ruimte voor zelfstudie ingebouwd.

Learning objectives

De klinische module heeft tot doel inzicht te verschaffen in een aantal aspecten van de cardiovasculaire geneeskunde. De nadruk ligt op de raakvlakken tussen de conventionele geneeskunde en de bijdrage die de medisch ingenieur kan leveren aan diagnostiek en interventie van cardiovasculaire aandoeningen.