TKI Switch2Smartgrids tender 2013

(This event was Dutch spoken)

Vrijdag 5 juli hebben in een door Smart Energy Regions Brabant georganiseerde bijeenkomst namens het TKI bestuur Switch2Smartgrids, Marcel den Haan (FME-CWM), Wil Kling (TU/e) en John Post (Platform Open Data Nederland ECP & Green IT Amsterdam) de laatste stand van zaken uitgelegd van het innovatiecontract 2012 en het addendum 2013, en de uitgeschreven tender 2013.

De Switch2Smartgrids tender, die 12 september 2013 sluit, heeft een subsidie-omvang van 5,35 miljoen euro en bevat 4 programmalijnen:

  • Diensten en producten
  • Virtuele infrastructuur
  • Fysieke infrastructuur
  • Institutionele en sociale innovatie

In verband met de complexiteit en de grote betrouwbaarheidseisen van het veld heeft het TKI bestuur vooral mogelijke richtingen aangegeven en welke standaard elementen volgen uit de mogelijke scenario’s, welke uitdagingen daarbij spelen, welke oplossingen al zijn aangedragen en waar de elkaar versterkende elementen te vinden zijn voor nader onderzoek.

Er spelen vooral relaties tussen de volgende thema's van de topsector Energie: energiebesparing gebouwde omgeveing, smart grids, zonne-energie en het thema- en TKI-doorsnijdend sociaal innovatieprogramma “Samenwerken Topsector Energie en Maatschappij (STEM)”.

  • In een levendige discussie wisselden vragen en toelichtingen elkaar af, waarna de TKO vertegenwoordigers hebben aangegeven beschikbaar te blijven voor nadere toelichtingen.
  • Het programma kreeg de nodige scherpte en diepgang met de pitches van enthousiaste ondernemers in een een 6-tal pitches met voorstellen van nieuwe bedrijvigheid en het zoeken naar aanvullende partners. Na de goed gebruikte netwerklunch was er op verzoek voor de geïnteresseerden gelegenheid kennis te maken met het Power Quality en Smartgrids Lab van de TU/e.

Veel succes met de tender 2013 !

Rick Harwig, namens Smart Energy Regions Brabant en de TU/e

DOWNLOADS

Presentaties:

  • Marcel den Haan
  • Wil Kling - TKI Switch2Smartgrids

Pitches: