Education

De maatschappelijke vraag naar goed opgeleide ingenieurs binnen de logistiek en automotive stijgt sterk. De TU/e investeert daarom in onderwijsprogramma’s die studenten en jonge onderzoekers voorbereiden op een carrière in Smart Mobility. Onze studenten leren om in teams te werken en met grote gedrevenheid technologische uitdagingen op te lossen voor enkele cruciale maatschappelijke vraagstukken.

De TU/e biedt binnen Smart Mobility een range aan opleidingen aan binnen twee stromingen: automotive en logistics. De TU/e verzorgt sinds 2011 de eerste universitaire bacheloropleiding Automotive Technology. Daarnaast zijn er drie masteropleidingen en twee ontwerpersopleidingen binnen het domein Smart Mobility. Zo'n 1700 TU/e studenten krijgen tijdens hun studie intensief te maken met automotive of logistiek gerelateerde onderwerpen.

Maak nader kennis met de opleidingen:

Society’s need for highly educated, multidisciplinary engineers in the field of logistics and automotive science is increasing rapidly. That is why TU/e invests in educational programs to prepare students and young researchers for a career in Smart Mobility. Our students learn how to work in teams to solve, with great passion, the technological challenges in a number of extremely important social issues.

TU/e offers a range of education options in the field of Smart Mobility. In 2011, we launched the first university Bachelor program in Automotive Technology. We also have three Master programs and two Designer programs available in the domain of Smart Mobility. Approximately 1,700 TU/e students are exposed to automotive or logistics related subjects during their education.

Get acquainted with our study programs