Dr. Chris Arts develops new generation of bone implants

On October 1st a new large research project will start under the flag of Maastricht UMC+ in the field of ‘smart’, 3D printed implants for the restoration of large bone defects. The research is aimed at the development of biologically active implants that can be adjusted to the needs of the individual patient. If the implant is a success, this will lead to faster recovery and a decrease of re-operations. The European investment fund Interreg V recently revealed to invest nearly 2,3 milliion euros in the project PRosPERoS, half of the total investment.

Read more on the website of MUMC+ (in Dutch)

Project PRosPERoS (in Dutch)

De vergrijzing neemt toe in de grensregio, wat gepaard gaat met onder andere de groei van klachten over ernstige gewrichtsslijtage. Het plaatsen van een gewrichtsvervangend implantaat kan een oplossing zijn, maar deze generieke implantaten hebben een beperkte levensduur zodat ze vaak vervangen moeten worden. Er is duidelijk behoefte aan een nieuwe generatie medische implantaten die idealiter specifiek gemaakt worden voor de anatomische vorm van de patiënt. 

‘PRosPERoS’ speelt hierop in en wil nieuwe patiënt-specifieke implantaten ontwikkelen voor heup en rug die het genezingsproces versnellen, verbeteren en zo infecties voorkomen. De basis van het onderzoek is de veelbelovende regeneratieve geneeskunde waarbij het lichaam van de patiënt gestimuleerd wordt om zèlf beschadigd of verwijderd weefsel te regenereren. Er zullen 3D geprinte implantaten, ontstekingsremmende en botgroei-stimulerende coatings en nieuwe resorbeerbare biomedische materialen ontwikkeld worden. 

Maar liefst vijf universiteiten en academische ziekenhuizen in de grensregio zullen samenwerken met bedrijven zoals Antleron en PCOTech die over laboratoria beschikken voor het uitvoeren van het preklinisch onderzoek, maar ook in staat zijn om de klinische studies in het laatste stadium van het project uit te voeren. Bedrijven zoals Xilloc staan in voor het ontwerp, productie en commercialisatie van implantaten en coating technologieën. Op die manier kan er een stevig netwerk rond regeneratieve geneeskunde tot stand komen in de grensregio met regionale kenniscentra, hightech industrie en academisch-medische centra. 

Dr. Chris Arts

Dr. Chris Arts is specialized in orthopedic biomechanics and works at the Maastricht University Medical Centre as well as for the department of Biomedical Engineering at Eindhoven University of Technology (TU/e).