Bachelor End Projects (BEP)

Aanmelden

BEP projecten starten in onze groep in kwart 4. De projecten sluiten aan bij lopende onderzoeken, waarover je hier meer informatie kunt vinden.

Voor meer informatie kun je mailen naar bep.stbe@tue.nl

Bachelor End Projects (BEP's)