Course Practical Data Science with R

Date:
06 April to 18 April
Time:
12:00 - 18:30
Remarks:
6, 11, 13 and 18 april
Location:
Eindhoven University of Technology
Subscription:
From 01 January
Organizer:
Eindhoven University of Technology / PAO-TM
Subscribe for this event

Statistics for Big Data & Business Intelligence

Als gevolg van de explosieve toename van (de snelle beschikbaarheid van) data is het gebruik van statistische methoden sterk verbreed en zijn belang en betekenis toegenomen. Naast de klassieke toepassingen in bijv. het laboratorium en de bewaking van de kwaliteit van producten in de industrie heeft de statistiek inmiddels ook toepassing gevonden in vakgebieden als Marketing of Business Intelligence. Begrippen als Big Data en Data Science zijn ook bij het brede publiek bekend geworden. In de media worden bijv. de voordelen als nuttig gebruik bij medische diagnostiek en onderzoek genoemd. Maar ook wordt gewezen op gevaren als verlies van privacy en de macht die grote hoeveelheden informatie commerciele bedrijven of overheidsinstanties verschaffen.De cursus start met een korte herhaling van de kennisbasis van de vakgebieden statistiek en kansrekening. Dit geeft u een goed uitgangspunt voor de data-analyse-methoden binnen de momenteel belangrijke vakgebieden Data Mining (Big Data) en Time Series Analysis. Ook maakt u kennis met het snel opkomende softwarepakket R (in tegenstelling tot bijv. SPSS gaat het hier om freeware) en leert u tijdens deze cursus daarmee direct hands-on werken.Onderdelen van de cursus zijn:Analysis; Data Analyse, Kansrekening en inleiding RData Mining in a NutshellTime Series Analysis in a NutshellDeze cursus geeft u dan ook een sterke basis om onze specialistische vervolgcursussen op het gebied van statistiek succesvol te kunnen volgen. Wij bieden diverse vervolgcursussen aan, als bijv. Data Mining, Mulitvariate Data Analyse of Time Series Analysis.In de cursus staat het verkrijgen van inzicht in de statistische concepten en vaardigheid in het omgaan met de bijbehorende technieken centraal. U leert dan ook statistisch correct en verantwoord werken met welke statistisch softwarepakket dan ook en weet datasets op de juiste wijze te interpreteren.

Bedoeld voor

Deze cursus is bestemd voor academici en HBO-ers die in hun werk gebruik (willen gaan) maken van moderne toegepaste statistische technieken en zich de bijbehorende vaardigheden - weer - eigen willen maken, en daarnaast kennis willen maken met de nieuwste statistische freeware R. U heeft wiskunde op VWO-niveau. Enige kennis op statistisch gebied is wenselijk.

Resultaat

De cursus geeft u inzicht en operationele vaardigheid in het gebruik van statistische technieken voor het verwerken en analyseren van gegevens. Na afloop van de cursus bent u staat de behandelde technieken zelfstandig in uw eigen werkomgeving toe te passen en daarbij op een verantwoorde manier gebruik te maken van relevante statistische software.