Wil van der Aalst appointed Honorary Professor in Russia

[Translate to Engels:] De National Research University Higher School of Economics (HSE), één van Ruslands bekendste universiteiten, maakte deze week bekend universiteitshoogleraar Wil van der Aalst een ‘Honorary Professorship’ te verlenen, vergelijkbaar met een eredoctoraat in Nederland. Daarmee komt Van der Aalst in een eervol rijtje Nobelprijswinnaars en oud-politici.

De HSE is een relatief jonge universiteit, opgericht in 1992, met de focus op economie en wiskunde. Met ruim 22.000 studenten behoort de universiteit inmiddels tot de grootste universiteiten in Rusland. HSE heeft besloten Van der Aalst te benoemen tot Honorary Professor ‘vanwege diens bijdrage aan het onderzoek en onderwijs van de universiteit en het verbeteren van de internationale reputatie van HSE’.

Oprichting lab
Van der Aalst werkt al geruime tijd samen met de universiteit. Zijn belangrijkste bijdrage is de oprichting van het International Research Laboratory of Process Aware Information Systems in 2012. Met dit nieuwe lab gericht op process mining – de expertise van Van der Aalst – wil HSE talentvolle, internationale onderzoekers aantrekken, iets waar de universiteit zich volgens Van der Aalst in Rusland mee onderscheidt. Ook hielp Van der Aalst bij het opzetten van het masterprogramma System and Software Engineering dat in samenwerking tussen TU/e en HSE wordt gegeven.

Beroemd rijtje
Met de toekenning komt Van der Aalst in een beroemd rijtje van Honorary Professors van HSE te staan. Eerder werden onder meer Nobelprijswinnaar Kenneth Arrow, oud-politici Jego Gajdar (oud-premier Rusland), Alexei Kudrin (oud-minister van Financiën in Rusland) en Leszek Balcerowicz (oud-Minister van Financiën in Polen) en José Ángel Gurria, secretaris-generaal van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) al vereerd.

Trots
Wil van der Aalst, werkzaam als hoogleraar informatiesystemen bij de faculteit Wiskunde en Informatica en wetenschappelijk directeur van het Data Science Center Eindhoven (DSC/e) is trots op zijn benoeming. “Het is altijd leuk als je waardering krijgt voor je bijdragen.” In 2012 kreeg Van der Aalst al eens een eredoctoraat bij de Universiteit Hasselt. In 2013 werd hij benoemd tot universiteitshoogleraar van TU/e. Vorig jaar trad hij als lid toe tot de KNAW

The National Research University Higher School of Economics (HSE), one of Russia’s best-known universities, announced this week that it has awarded an Honorary Professorship to university professor Wil van der Aalst. The award is comparable to an honorary doctorate in the Netherlands, and puts Van der Aalst among an illustrious list of Nobel prize winners and former politicians.

The HSE is a relatively young university, and was founded in 1992, with the focus on economics and mathematics. With more than 22,000 students, the university has become one of the largest universities in Russia. HSE decided to appoint Van der Aalst as Honorary Professor ‘because of his contribution to the universities research and education, and to further improve the international reputation of HSE’.

Founding of lab
Van der Aalst has worked together with the university for a considerable time. His most important contribution is the founding of the International Research Laboratory of Process Aware Information Systems in 2012. With this new lab aimed at Process Mining – Van der Aalst’s area of expertise – the HSE aims to recruit talented, international researchers. This is a field in which the university distinguishes in Russia, according to Van der Aalst. He also helped to set up the Master’s program in System and Software Engineering, which was established jointly by TU/e and HSE.

Long line of famous Honorary Professors
This appointment puts Van der Aalst in a long list of Honorary Professors at HSE. These include Nobel prize winner Kenneth Arrow, former Prime Minister of Russia Yegor Gaidar, former Russian Minister of Finance Alexei Kudrin, former Polish Minister of Finance Leszek Balcerowicz, and José Ángel Gurria, Secretary-General of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Proud
Wil van der Aalst, professor of information systems in the Department of Mathematics and Computer Science and Scientific Director of the Data Science Center Eindhoven (DSC/e), is proud to be appointed to this position. “It’s always good to be recognized for your contribution.” In 2012 Van der Aalst also received an honorary doctorate from the University of Hasselt. In 2013 he was appointed as university professor at TU/e. He was appointed as a member of the KNAW (Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences) last year.