Spin-offs TU/e

Lees meer over de eerste stappen op het ondernemerspad van TU/e-onderzoekers en -studenten.

 

Op de TU/e worden niet alleen techneuten opgeleid, maar ontstaan ook jaarlijks nieuwe bedrijven. TU/e Innovation Lab is verantwoordelijk voor de facilitering van financiering van onderzoek en voor het naar de markt brengen van deze kennis. Indien hiervoor nieuwe bedrijven, TU/e spin offs, worden opgericht, verzorgt TU/e Innovation Lab de begeleiding, ondersteuning en stimulering van dit proces en faciliteert ze studenten, promovendi en medewerkers die willen ondernemen.

“Wij helpen ondernemers (in spé) om kennis om te zetten naar een product of dienst zodat ze er geld mee kunnen verdienen. In universitaire kringen heet dit kennisvalorisatie. Daarnaast helpen we bij praktische zaken, zoals het beschermen van kennis, het schrijven van een businessplan, het starten van een bedrijf en het realiseren van financiering. Dit laatste aspect is vaak en zeker in deze tijd een behoorlijke opgave, maar niet onmogelijk.”

In het linkermenu treft u een aantal voorbeelden aan van TU/e spin-offs ingedeeld naar de strategische aandachtsgebieden van de Technische Universiteit Eindhoven.