Over Innovation Lab

 

De TU/e staat naast kennisontwikkeling en educatie voor innovatie. Wij zijn erop gericht om onze wetenschappelijke en technologische vindingen te vertalen in oplossingen die een bijdrage leveren aan maatschappelijke uitdagingen. Succesvolle kennisvalorisatie geeft de TU/e een positie in het hart van de Nederlandse kenniseconomie. Maar hoe sla je nu die brug tussen kennis en markt?

Business-expertisecentrum

TU/e Innovation Lab is het expertisecentrum dat kennis weet te vertalen in business. Een enthousiast en ervaren team van adviseurs, coaches en begeleiders staat klaar voor onze medewerkers, studenten en externe partijen die op basis van TU/e kennis willen ontwikkelen. Samen verkennen we de mogelijkheden, schrijven we de business case, zoeken we passende financieringsvormen, bedrijfsmodellen en partnerships. Samen zorgen we ervoor dat oplossingen voor mondiale vraagstukken in gezondheidszorg, energie, mobiliteit er komen. Dat is IMPACT!

Bewezen dienstverlening

TU/e Innovation Lab heeft een bewezen track record als het gaat om kennisvalorisatie. Het team begeleidde de afgelopen jaren:

• 120 spin-off bedrijven

• 40 studentbedrijven

• 60 TU/e octrooien

• 60 octrooilicenties

• 500 octrooien van derden

En wat nog meer?

De campus wordt doorontwikkeld onder de noemer 'Science Park'. Een ontmoetingsplaats van nationaal belang en internationale allure. Met veel ruimte voor R&D-gedreven (startende) bedrijven. Niet langer op basis van gesloten maar open, multidisciplinaire innovatieprocessen. En daar helpen wij aan mee!

Contact

Heeft u een goed idee? Heeft u een baanbrekende vinding gedaan? Wilt u meer weten over de gang naar de markt? Of wilt u gebruik maken van de kennis van de TU/e? Neem dan contact op met TU/e Innovation Lab.