Voor TU/e Medewerkers

Kansen voor kennisvalorisatie?

TU/e Innovation Lab zet onderzoeksresultaten om naar maatschappelijke impact

Medewerkers van de TU/e doen elk jaar vele nieuwe vindingen. Ze bedenken vernieuwende ideeën voor innovatieve technieken. Op het gebied van de kennisvalorisatie zet de TU/e zich er voor in dat onderzoeksresultaten worden vertaald in succesvolle innovaties en tot nieuwe bedrijven leiden. Zij stimuleert onderzoekers te kiezen voor het ondernemerschap of om de ontstane kennis, in welke vorm dan ook, naar het bedrijfsleven te brengen.

Concrete hulp

Het expertteam van TU/e Innovation Lab houdt samen met u in de gaten of de ontstane kennis kan leiden valorisatie met maatschappelijke impact. We geven gericht adviezen en concrete hulp bij onder meer het beschermen van uw idee, het schrijven van een businessplan voor een spin-off, het zoeken naar financieringsmogelijkheden en het opzetten van nieuwe onderzoekprojecten.

Expertise

Voor dit alles en meer kunnen TU/e-medewerkers terecht bij het team New Business Development van TU/e Innovation Lab. De expertise van het team gaat van Intellectual Property (octrooien en licenties), Technology Transfer (het brengen van kennis naar de markt) tot Business Incubation (het begeleiden van spin-offs en start-ups). 

Research support

Research Support Office maakt deel uit van TU/e Innovation Lab en biedt ondersteuning aan onderzoekers van de TU/e. De ondersteuning bestaat uit onder meer (juridische) advisering over subsidiemogelijkheden en –projecten en hulp bij subsidieaanvragen. De medewerkers houden zich met name bezig met derde geldstroom activiteiten.