U wilt uw idee naar de markt brengen?


U wilt uw idee naar de markt brengen, maar weet niet hoe of heeft hier echt geen tijd voor? Dan helpen wij u, bijvoorbeeld als het gaat om financiering. Onze medewerkers  (Business Developers) zijn continue op zoek naar goede ideeën en kansen om kennis naar de markt te brengen. Vanaf het begin denken wij met u mee over de mogelijkheden en steken wij de handen uit de mouwen.

Regelmatig contact

Het is belangrijk dat de Business Developers regelmatig contact hebben met u zodat zij vanaf het begin betrokken zijn bij uw onderzoeksprojecten. Hierdoor kunnen ze snel inspelen op mogelijkheden die tijdens het onderzoek ontstaan en in vroeg stadium actie ondernemen. Als er een mogelijkheid gescout is, vult  u het Invention Disclosure Form (IDF) in. De Business Developer screent de IDF en kijkt of de kennis eigendom van de TU/e is, of de kennis te beschermen is en in welk stadium de vinding zich bevindt.

Business case 

Indien de screening positief is, start de procedure voor octrooibescherming en wordt een business case opgesteld. Deze wordt met u besproken en daarna voorgelegd aan een expertpanel om te bekijken of het idee levensvatbaar is. De business case kan vervolgens leiden tot een licentie of tot een spin-off waarmee een licentie afgesloten wordt. De volledige procedure vindt u bij downloads:  technology transfer process. Bel of mail voor meer informatie.