Zeer hoge vaccinatiegraad onder TU/e-studenten

1 oktober 2021

De vaccinatiegraad ligt binnenkort boven de 96 procent.

Photo: Shutterstock.

Ruim 90 procent van de TU/e-studenten is volledig gevaccineerd, en nog eens 6 procent heeft de eerste vaccinatie gehad of gepland. Daarmee komt de vaccinatiegraad binnenkort boven de 96 procent. Dit blijkt uit een grote survey die de universiteit heeft uitgevoerd tussen 10 en 20 september.

Rector Frank Baaijens is blij met de resultaten. “Nu het onderwijs weer helemaal on-campus plaatsvindt, is het extra belangrijk dat zo veel mogelijk mensen hun vaccinatieprikken hebben gehad. Ik ben dan ook heel blij dat onze studenten hun prikken halen en zo bijdragen aan het minimaliseren van besmettingsrisico. Ik hoop dat zoveel mogelijk van de nog niet gevaccineerde studenten ook snel hun vaccinatie regelen.”

De anonieme survey werd gedaan onder alle studenten van de TU/e. Het responspercentage was met 41 procent hoog. Bovendien was de samenstelling van de responsgroep representatief voor de studentenpopulatie, gekeken naar parameters als bachelor/master, geslacht en herkomst.

De resultaten komen overeen met die van het onderzoek dat de universiteit in Wageningen vorige maand uitvoerde onder haar studenten. Ook daar bleek dat het overgrote deel van de studenten al gevaccineerd is.

De vaccinatiegraad onder de TU/e-studenten ligt een stuk hoger dan het landelijke gemiddelde. Momenteel is in Nederland 82 procent van de mensen volledig gevaccineerd, en 86 procent heeft minimaal 1 prik gehad.

Mediacontact

Ivo Jongsma
(Communications Adviser)