Boegbeelden van wetenschap en industrie samen op podium bij start 65ste collegejaar

6 september 2021

Robbert Dijkgraaf, internationaal wetenschaps-boegbeeld, en Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW, geven een voordracht op de OAY, en gaan met elkaar in gesprek.

De 65-jarige TU/e viert feest, en dat is goed te zien op de opening van het academisch jaar vandaag. Robbert Dijkgraaf, internationaal wetenschaps-boegbeeld, en Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW, geven er een voordracht, en gaan met elkaar in gesprek. Het sluit naadloos aan bij het DNA van de TU/e en de Brainportregio, waar wetenschap en industrie historisch met elkaar verbonden zijn. Ook het nieuwe TU/e-onderzoeksinstituut voor quantum- en fotonica-technologie, dat vandaag gelanceerd wordt, past daar perfect bij. Het instituut krijgt dan ook een naam die voortkomt uit deze rijke historie: het Eindhoven Hendrik Casimir Institute. 

Universiteitshoogleraar aan de UvA, Robbert Dijkgraaf, is directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton, en in Nederland onder meer bekend van zijn vele optredens in De Wereld Draait Door. Hij is een fervent pleitbezorger van de wetenschap. Hij zal in zijn speech nog eens onderstrepen waarom wetenschap en industrie elkaar nodig hebben. De coronacrisis heeft laten zien dat de wetenschap werkt, zal hij betogen, en we moeten ervoor zorgen dat ze ook voor andere maatschappelijke uitdagingen het verschil kan maken.  

Ingrid Thijssen zal in dit verband wijzen op het belang van technologie voor een sterk Europa. Onder haar voorzitterschap heeft werkgeversorganisatie VNO-NCW onlangs een nieuwe koers uitgezet, met focus op brede welvaart. De werkgeversorganisatie maakt zich sterk voor gelijke kansen, een duurzame leefomgeving, en Europese samenwerking. “In de nieuwe geopolitieke realiteit loopt Europa het risico speelbal te zijn van rivaliserende grootmachten. Autonomie is daarom voor Europa van cruciaal belang. Daarvoor is vooroplopen in sleuteltechnologieën essentieel. Brainport is daarvan het levende voorbeeld”, aldus Thijssen in haar betoog. 

Robert-Jan Smits, voorzitter van het College van Bestuur van de TU/e: “Ik ben trots dat dé Nederlandse boegbeelden van de wetenschap en het bedrijfsleven hier op de TU/e hun visie verkondigen en het gesprek aangaan. Dat fundamentele wetenschap en industrie elkaar vinden, is tekenend voor deze universiteit, en haar rol als kloppend hart van het innovatie-ecosysteem van de Brainport-regio.” 

Robbert Dijkgraaf zal op deze ‘opening of the academic year’ (OAY) ook officieel het Eindhoven Hendrik Casimir Institute openen, samen met een dochter van de fameuze natuurkundige en Philips-topman Hendrik Casimir (1909-2000). Dit nieuwe instituut gaat helpen de exponentiële groei van het wereldwijde datagebruik op een duurzame manier mogelijk te maken, door de integrale ontwikkeling van wetenschap en technologie op gebied van quantumfysica en fotonica.  

Tot slot zal rector magnificus Frank Baaijens, voor hij het nieuwe academische jaar officieel opent, zijn licht laten schijnen over de doorontwikkeling van de universiteit.  Baaijens: “Ik ben heel erg blij dat we alle studenten vandaag weer mogen verwelkomen op de campus. Live onderwijs hier op de campus, en in teams kunnen samenwerken, zijn wezenlijke aspecten voor de ontwikkeling en het welzijn van studenten. We zetten vandaag een belangrijke stap vooruit.” 

Door de coronamaatregelen is het aantal bezoekers aan de locatie, de grote Blauwe Zaal van het Auditorium van de TU/e, beperkt. Iedereen kan de OAY echter vanaf 15:30 uur via een livestream op www.tue.nl/oay bekijken, en de OAY kan achteraf worden bekeken via YouTube. Hiermee bieden we iedereen de kans om de opening van dit bijzondere academische jaar te zien.  

Mediacontact

Ivo Jongsma
(Communications Adviser)

Het laatste nieuws

Blijf ons volgen