AI-programma ROBUST krijgt NWO-impuls van 25 miljoen euro

10 januari 2023

ROBUST richt zich op het ontwikkelen van betrouwbare en uitlegbare AI-technologie in de zorg, logistiek, media, voeding, en energie.

ROBUST, een initiatief vanuit het Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI), ontvangt een bijdrage van 25 miljoen euro vanuit NWO voor de komende tien jaar. Het programma gaat het Nederlandse artificiële intelligentie (AI) ecosysteem verder versterken met een nieuwe impuls voor fundamenteel AI-onderzoek. Onderzoekers van de TU/e spelen een belangrijke rol in het project.

ROBUST richt zich in het bijzonder op het ontwikkelen van betrouwbare en uitlegbare AI-technologie voor maatschappelijk relevante vraagstukken, in de zorg, logistiek, media, voeding, en energie. Het programma wordt getrokken door de UvA in samenwerking met 51 partners uit bedrijfsleven, overheid, en de kennissector. 

Vanuit de TU/e zijn twee labs betrokken bij het onderzoeksproject: FEPlab en het EAISI Mobility Lab. 

FEPlab

FEPlab is een samenwerking tussen de TU/e en hoortoestellenfabrikant GN Hearing. De missie van het lab is het verbeteren van de participatie van slechthorenden in formele en informele sociale omgevingen.

Het lab richt zijn onderzoek op het overbrengen van een toonaangevende op de fysica/neurowetenschappen gebaseerde theorie over computatie in de hersenen, het Free Energy Principle (FEP), naar praktisch gebruik in mensgerichte middelen zoals hoortoestellen en VR-technologie.

FEPlab wordt geleid door Bert de Vries (EE) en Jaap Ham (IE&IS)

EAISI Mobility lab

Het EAISI Mobility Lab is een samenwerking tussen TU/e en NXP Semiconductors. Het streeft ernaar de voortschrijdende digitalisering van voertuigen en vervoersdiensten te gebruiken om ongevallenvrije mobiliteit te bewerkstelligen.

Het Mobility Lab wil intelligente mobiliteitssystemen ontwerpen die hun omgeving waarnemen, leren en begrijpen, en, in interactie met mensen, redeneren over welke actie te ondernemen om specifieke doelen te bereiken.

Het EAISI Mobility Lab wordt mede geleid door Gerardo Daalderop (van NXP Semiconductors), Gijs Dubbelman (EE) en Carlos Zednik (IE&IS).

EAISI Programmadirecteur Shane O' Seasnáin, die dit initiatief vanaf het begin heeft gecoördineerd: "Robust is het spannende hoogtepunt van een lang en intensief proces met vele partners. Het is een uitstekend voorbeeld van een grootschalige nationale samenwerking tussen onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven met een positieve impact op de lokale economie. De nieuwe AI-technologieën die uit dit onderzoek zullen voortvloeien, zullen naar verwachting een sterke impact hebben en voorzien in de maatschappelijke behoefte aan betrouwbare AI. We zijn er trots op ons bestaande ICAI-lab met NXP uit te breiden en een vijfde ICAI toe te voegen met GN Hearing".

Margriet van Schijndel, program manager Responsible Mobility van EAISI, vult aan: "Voor het EAISI Mobility Lab betekent het ROBUST-programma een verdere verdieping van de ontwikkelingen in de huidige samenwerking, en een verdere borging voor de samenwerking met NXP op langere termijn. Naast deze verdieping op de bestaande onderwerpen in het EAISI Mobility Lab, wordt ook een belangrijk stuk toegevoegd op het gebied van ethiek en AI voor mobiliteit. Dit sluit ook goed aan bij onze ambities voor een ELSA mobiliteitslab".

Over ROBUST

ROBUST verenigt 17 kennisinstellingen, 19 meefinancierende industriële partners en 15 maatschappelijke organisaties vanuit heel Nederland. Maarten de Rijke, Universiteitshoogleraar Artificial Intelligence and Information Retrieval aan de UvA, is programmaleider van ROBUST. 

De extra investering van 25 miljoen euro komt voort uit een NWO-call die tot stand is gekomen op initiatief van de Nederlandse AI Coalitie en heeft betrekking op het betrouwbaar en inzichtelijk maken van de werking van AI.

NWO biedt vanuit de Lange Termijn Programma’s sterke publiek-private consortia de mogelijkheid om tienjarige financiering aan te vragen. Naast NWO dragen alle deelnemende bedrijven en kennisinstellingen bij aan ROBUST. Het totaalbudget voor ROBUST bedraagt ruim 87 miljoen euro, waarvan 7,5 miljoen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Het ROBUST-programma is complementair aan het AiNed programma, en zal de samenwerking vormgeven op disseminatie, consolidatie en valorisatie van resultaten, en het behouden van talent voor Nederland. Dit draagt bij aan de ambitie uit de Strategie Digitale Economie van het kabinet om internationaal voorop te lopen bij de mensgerichte ontwikkeling en toepassing van de digitale sleuteltechnologie AI.

170 nieuwe promovendi

Onder de ROBUST-paraplu worden 17 nieuwe publiek-private labs opgestart die onderdeel worden van het Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI), dat daarmee doorgroeit naar 46 labs. Binnen ICAI staan talent- en kennisontwikkeling in AI-technologie centraal. In het komend jaar zal ROBUST maar liefst 85 promovendi aantrekken.

Na vijf jaar volgt nogmaals een wervingsronde voor 85 promovendi.

Mensgerichte AI voor duurzame groei

"Wat ROBUST uniek maakt is dat de nieuwe labs niet alleen zullen bijdragen aan economische en technologische doelen maar ook aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, gericht op het verminderen van armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering", zegt De Rijke.

"Een belangrijke pijler binnen alle projecten is het optimaliseren van betrouwbare AI-systemen voor kwaliteiten als nauwkeurigheid, deugdelijkheid, herhaalbaarheid, veerkracht, uitlegbaarheid en veiligheid."

Twin-win onderzoek

Net als de overige ICAI labs zullen de ROBUST-labs het twin-win principe in de praktijk brengen: hechte publiek-private onderzoekssamenwerkingen in AI-technologie die leiden tot open publicaties en tot oplossingen die in de praktijk gevalideerd zijn.

De Rijke: "We toetsen onze wetenschappelijke bevindingen binnen de context van bedrijven. Op die manier raakt het onderzoek eerder aan de praktijk en kunnen we inzichten veel beter onderbouwen. Hiermee valideren we niet alleen in labs, maar ook in de buitenwereld."

"AI is een systeemtechnologie die aan alle aspecten van de maatschappij raakt. Daarom is het van belang om de ontwikkeling en inzet van AI-technologie tot een breed gedragen verantwoordelijkheid te maken. ROBUST werkt samen met regionale maatschappelijke partners door heel Nederland, in het bijzonder met startups en het MKB."

Kennisdeling

Doel is om niet alleen kennis en innovaties met de partners binnen ROBUST te ontwikkelen, maar om deze ook breder beschikbaar te maken voor andere partijen in het Nederlandse ecosysteem. Daarnaast zullen inzichten en implicaties voor beleid gedeeld worden met landelijke en Europese beleidsmakers.
 

Mediacontact

Henk van Appeven
(Communications Adviser)

Meer over AI en Data Science

Het laatste nieuws

Blijf ons volgen