Cardioloog Hareld Kemps benoemd tot hoogleraar aan de TU Eindhoven

10 augustus 2023

De benoeming van de cardioloog onderstreept het belang van samenwerking tussen academische en klinische wereld voor innovatie in de zorg.

Hareld Kemps. Foto: Bram Saeys/MMC
Hareld Kemps. Foto: Bram Saeys/MMC

Hareld Kemps, cardioloog in Máxima MC, is benoemd tot hoogleraar aan de faculteit Industrial Design bij onze universiteit. De naam van zijn leerstoel luidt ‘Remote Patient Management in Chronic Cardiac Care’. Onder deze noemer combineert Kemps design, engineering, organisatie van zorg  en artificial intelligence ten behoeve van hartpatiënten en oudere atleten: “Als hoogleraar wil ik onderzoek doen dat er op is gericht om de oudere patiënt met hartfalen zoveel mogelijk uit het ziekenhuis houden”.

Hareld Kemps heeft een speciale interesse in het ontwerpen en implementeren van nieuwe technologie en zorgpaden die patiënten helpen hun ziekte in hun thuisomgeving te managen en die zorgverleners begeleiden bij het afstemmen van behandelstrategieën op de behoeften en verwachtingen van de patiënt.

Kemps: “Mijn onderzoek richt zich op het ontwikkelen van effectieve methoden om de kwaliteit van leven te verbeteren en ziekenhuisopnames bij chronische hartpatiënten te voorkomen door thuismonitoring, counseling op afstand en revalidatie in de thuisomgeving (telerehabilitatie). Denk bijvoorbeeld aan ons onderzoek naar thuisrevalidatie na ziekenhuisopname bij oudere patiënten met chronisch hartfalen. Daarmee hopen we aan te tonen dat een gepersonaliseerd telerevalidatieprogramma op de lange termijn leidt tot langer behoud van zelfstandigheid en minder zorgconsumptie.”

Dit sluit goed aan bij de missie van de faculteit Industrial Design die zich richt op de toepassing van nieuwe technologie in het dagelijks leven waarbij de mogelijkheden en wensen van de patiënt centraal staan. Binnen de TU/e is veel expertise aanwezig over het slim inrichten van zulke processen en een aantrekkelijk design van de bijbehorende technologie. Máxima MC biedt de mogelijkheid om de effectiviteit van de processen en de technologie te onderzoeken in de praktijk."

Technologie, design, wetenschap en zorgpraktijk

Als hoogleraar verbonden aan de TU/e zet Kemps volop in op wetenschappelijk onderzoek. Met zijn onderzoeksteam richt hij zich op design, implementatie van technologie en wetenschap rondom hartrevalidatie en monitoring op afstand. Daarbij kun je denken aan de meest optimale sensoren en algoritmen voor thuismonitoring van gedrag en gezondheid, hoe we thuismetingen moeten interpreteren, gerelateerd aan gedrag, welke algoritmen klinische verslechtering bij complexe cardiovasculaire patiënten kunnen voorspellen en hoe de gegevens zowel voor individuele patiënten als zorgverleners het beste gepresenteerd kunnen worden.

Een nauwe samenwerking tussen verschillende disciplines kan innovatieve ideeën opleveren., gelooft Kemps. “Ingenieurs kunnen nieuwe technologische toepassingen ontwerpen, zoals meetinstrumenten waarmee patiënten zelf thuis metingen doen. Dat deden we al, maar nu breiden we de groep die in aanmerking komt uit naar oudere patiënten. Het is pertinente onzin dat patiënten van 80+ niet met techniek om kunnen gaan. Dat weten we uit ervaring.

We hebben wel de hulp van designers nodig om ervoor te zorgen dat de oudere patiënt zo’n instrument thuis ook echt gebruikt, dat het logisch en goed hanteerbaar is. We gaan ook samenwerken met specialistische hulpverleners van de thuiszorg, om eventueel verpleegkundige handelingen thuis uit te voeren. In het ziekenhuis moeten we vervolgens leren omgaan met de nieuwe situatie waarin we achter een monitor zitten in plaats van een spreekkamer waar we de patiënt echt zien. En we hebben veel data nodig om het verloop van de ziekte van onze patiënten goed te kunnen interpreteren. Met deze combinatie kunnen we onze oudere patiënten zoveel mogelijk uit het ziekenhuis houden. Dat is beter voor de patiënt en draagt bij aan passende zorg tegen zo laag mogelijke kosten.”

Master athletes

Een extra discipline waar de interesse van Kemps naar uitgaat, is sport. In combinatie met de eerder genoemde disciplines, levert dit een bijzonder onderzoeksterrein op: de oudere sporter oftewel master athletes.

“Sporten is gezond, ook voor de oudere duursporter. Die groep loopt soms wel tegen wat problemen aan. Teveel sporten kan leiden tot ritmestoornissen bijvoorbeeld. Angst om te sporten kan ertoe leiden dat mensen helemaal stoppen, wat tot een hoger risico op hart- en vaat incidenten en op depressies kan leiden. Wij willen deze mensen helpen om verantwoord te sporten, met behulp van wearables zoals een hartslag- of vermogensmeting en coaching. Hiervoor gebruiken we sensoren en een app voor een persoonlijke en veilig trainingsprogramma dat hen weer houvast en sportplezier biedt.”

e/MTIC

De TU/e en het Máxima MC maken deel uit van e/MTIC, een grootschalig strategisch onderzoekssamenwerkingsverband op het gebied van cardiovasculaire, perinatale en slaapgeneeskunde, waar ook Philips Eindhoven, het Catharina Ziekenhuis en het Epilepsie- en Slaapcentrum Kempenhaeghe deel van uitmaken.

Het partnerschap, opgericht in 2018, heeft een bewezen track record op het gebied van gezondheidsonderzoek en -valorisatie en omvat momenteel meer dan 100 promovendi. Het heeft ook geleid tot de benoeming van verschillende specialisten van de betrokken zorginstellingen tot hoogleraar aan onze universiteit.

Mediacontact

Henk van Appeven
(Communications Adviser)

Meer over gezondheid

Het laatste nieuws

Blijf ons volgen