Eerste grote test van TU/e spin-off RIFT geslaagd: 500 huizen in Helmond CO2-neutraal verwarmd

11 mei 2023

RIFT haalt daarnaast genoeg financiering op voor de volgende ontwikkelfase.

RIFT wekt warmte op via de verbranding van ijzerpoeder. Foto: Krols Media

RIFT, de spin-off die is ontstaan uit studententeam SOLID, heeft zijn eerste grote test succesvol doorlopen. RIFT verwarmde vijfhonderd huizen in Helmond via de zogeheten Iron Fuel Technology, waarbij een warmteboiler warmte opwekt via de verbranding van ijzerpoeder. Op deze manier kwam er geen CO2 vrij wanneer de bewoners van de huizen de verwarming aanzetten of in de douche stapten.

CEO Mark Verhagen spreekt van een enorme mijlpaal. De test duurde in totaal 40 uur. In die tijd is 5 ton minder CO2 en 66 procent minder stikstof uitgestoten dan normaal het geval is. De technologie van RIFT was via het warmtenet van energieleverancier Ennatuurlijk aangesloten op de woningen in Helmond.

Stap in de goede richting

“Ons doel is om de CO2-uitstoot vanaf 2050 met 1 gigaton per jaar te reduceren”, legt Verhagen uit. “Dat komt overeen met zeven keer de hoeveelheid die Nederland nu op jaarbasis uitstoot. Met dit succes zetten we een stap in de goede richting”, zegt de CEO die denkt dat uiteindelijk vooral de energie-intensieve industrieën van deze technologie kunnen profiteren. “Die zijn nu verantwoordelijk voor minstens 40 procent van de CO2-uitstoot in Nederland.”

De installatie van RIFT die 500 huishoudens in Helmond van warmte heeft voorzien. Foto: Krols Media

RIFT verhit water voor het warmtenet door ijzerpoeder te verbranden. Daardoor ontstaat een enorme vlam die een grote boiler verwarmt. Hier komen geen broeikasgassen bij vrij. Het enige restproduct is roest en dat kan weer opnieuw omgezet worden in ijzerpoeder. Huishoudens merken niets van dit proces: heet water is heet water, onafhankelijk van hoe dit verwarmd is.

Het idee om ijzer als brandstof te gebruiken, is niet nieuw, maar vanwege de brede acceptatie van het gebruik van fossiele brandstoffen werd er lang geen stimulans gevoeld om deze technologie verder te ontwikkelen. Het concept kwam in 2015 pas echt van de grond toen professor Philip de Goey een onderzoeksprogramma startte aan de TU/e met drie van zijn studenten. Hieruit is studententeam SOLID voortgekomen, en van daaruit is RIFT ontstaan.

Lees hier meer over het Metal Power Consortium, opgericht door De Goey, dat aan de basis van deze technologie staat.

Klimaatfonds Bill Gates

De succesvolle afronding van deze eerste test brengt RIFT een stap dichter bij de markt. Wel moet de spin-off nog enkele tests en fases doorlopen voor het daadwerkelijk aan het vercommercialiseren van de technologie kan gaan denken. Voor de volgende ontwikkelfase heeft RIFT inmiddels genoeg financiering binnengehaald. Het gaat om een bedrag van in totaal 11 miljoen euro. Een van de meest in het oog springende investeerders is Bill Gates, die RIFT via zijn klimaatfonds Breaktrough Energy Fellows ondersteunt.

Mediacontact

Frans Raaijmakers
(Science Information Officer)

Meer over duurzaamheid

Het laatste nieuws

Blijf ons volgen