Nieuwe TU/e-rector Lenaerts stipt in eerste speech belang aan van valorisatie, social safety en het bereiken van jongeren

12 mei 2023

‘Een eer en voorrecht om in de voetsporen van Frank en al die grote rectores magnifici te treden’

Frank Baaijens applaudisseert voor zijn opvolgster Silvia Lenaerts. Foto: Bart van Overbeeke

Waarde creëren voor de samenleving. Dat was in een notendop de rode draad in de eerste speech van Silvia Lenaerts als kersverse rector magnificus. “Met ons talent, onze universitaire gemeenschap en onze samenwerkingsverbanden kunnen we een verschil maken voor de samenleving.” Ze sprak onder meer over valorisatie, social safety en het bereiken van jongeren.

Lenaerts: “De afgelopen weken is me al opgevallen dat hier geweldige mensen studeren en werken, mensen die echt het verschil willen maken. En dat is maar goed ook, want als Technische Universiteit Eindhoven dragen we een enorme verantwoordelijkheid naar de samenleving, naar de regio, naar Europa, maar vooral naar de generaties van de toekomst.”

Mooie basis

Ze sprak de woorden in een goed gevulde Blauwe Zaal in het Auditorium, in het bijzijn van haar familie, waaronder haar vijf kinderen. Vlak na de overdracht van de rectorsketen complimenteerde Lenaerts haar voorganger Frank Baaijens die volgens haar een mooie basis heeft gelegd om op voort te borduren. “Het is een eer en voorrecht om in de voetsporen te treden van Frank en van al die grote rectores magnifici die mij zijn voorgegaan.”

Lenaerts stipte enkele onderwerpen aan die haar nauw aan het hart liggen. Zo wil ze jongeren die meer sociaal en mensgericht zijn ingesteld, en jongeren die om wat voor reden lastig aansluiting vinden bij het academisch onderwijs, stimuleren om toch te kiezen voor een technische opleiding. “Ik streef ernaar om meer diverse profielen aan te trekken. We moeten talent koesteren, ongeacht achtergrond, geslacht of sociale omstandigheden.”

De nieuwe rector onderstreepte bovendien het belang van valorisatie. Samenwerking met de industrie is onontbeerlijk als we grote maatschappelijke uitdagingen – van de energietransitie tot het klimaatprobleem – willen tackelen. “Via ons onderwijs, ons onderzoek en onze innovaties in samenwerking met het bedrijfsleven, zorgen we ervoor dat kennis de samenleving bereikt. Want valorisatie is, naast onderwijs en onderzoek, de derde kerntaak van de universiteit.”

Daarnaast ook aandacht voor social safety. “Sociale veiligheid en zekerheid binnen de werk- en studieomgeving staan hoog op mijn agenda”, verduidelijkte Lenaerts die benadrukte dat we hier allemaal verantwoordelijkheid voor dragen. “Mensen moeten zich op hun gemak, veilig en geborgen voelen, en met plezier naar hun werk komen. Als universitaire gemeenschap zijn we collectief verantwoordelijk voor elkaars sociale veiligheid en zekerheid. Het is een kwestie die ons allemaal aangaat en die we allemaal moeten aanpakken.”

Veilige plek

En dat alles zorgt dus voor waardecreatie voor de samenleving, beoogde de nieuwe rector magnificus. “Ik wil zorgen voor een stimulerende en veilige plek om te werken en te studeren. En ik wil blijven verbinden, blijven samenwerken zodat we samen beter voorbereid zijn op de uitdagingen van morgen”, besloot ze haar eerste speech als rector magnifcus van de TU Eindhoven.

Mediacontact

Frans Raaijmakers
(Science Information Officer)

Het laatste nieuws

Blijf ons volgen